Q4 2008

พยายามจะสรุปให้ได้ทุก Q แต่ทำ Q1 ได้ครั้งเดียวก็เงียบไป ขอข้ามมา Q4 เลยแล้วกัน

  1. BMI (ดัชนีมวลกาย) ของทุกเดือนในปีนี้ต้องไม่เกิน 23 (ค่าที่เหมาะสมของคนเอเชีย) : ผ่านหมด 12 เดือนรวด
  2. วิ่งต่อเนื่อง 20 – 30 นาที ให้ได้มากกว่า 60 ครั้ง : ล้มเหลวไม่มีสิ้นดี
  3. ขึ้นเวรดึกมากกว่า 5 คืนต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน : หลังจากคนประจำเวรดึกลดจาก 6 เหลือ 4 และล่าสุดเหลือแค่ 3 คนแล้วแล้ว จึงขึ้นเกินแทบทุกเดือน (เอา 30 วันหารด้วยคนขึ้นเวรจะได้เวรเฉลี่ยที่ต้องขึ้น)
  4. ทำให้เกิด medication error ระดับ C ขึ้นไป (ความผิดพลาดถึงตัวคนไข้แล้ว) เป็น 0 : ล้มเหลว
  5. ทำให้เกิด medication error ระดับ B ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (นับรวมทั้งสองโรงพยาบาล) : ล้มเหลว
  6. เขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม 1 โปรแกรม : เขียนอยู่แต่ยังไม่เสร็จ
  7. implement ZTD ให้ได้อย่างน้อย 8 Habit : ได้ 8 habit ส่วน 9 กับ 10 ยังทำไม่ได้
  8. เขียนข่าวที่บล็อกนั้นให้ได้ view เกิน 1000 ในหนึ่งสัปดาห์ 5 ข่าว : ได้ 3 ข่าวอะ
  9. ไปเที่ยวกับแฟนในที่ๆ ไม่เคยไป 3 ครั้ง : จันทบุรี อัมพวา พัทยา
  10. สร้าง profit จากเงินลงทุนทั้งหมดให้ได้มากกว่า 10 % : SET ตกขนาดนี้ ผ่านข้อนี้ได้ก็สุดยอดแล้ว

ถ้าคิดเป็นคะแนนปีนี้ก็ได้ 4 เต็ม 10 ตกอีกตามเคย ปีหน้าต้องลดเป้าหมายลงอีกแน่นอน

Facebook Comments