replace wish list with freeze list

ถึงแม้เงินเดือนจะขึ้น โบนัสจะเพิ่ม (เทียบกับเอกชน ก็ยังน้อยกว่าเหมือนเดิม) แต่ก็ไม่ควรประมาทกับปีเผาจริงปีนี้ การใช้ wish list ต่อไปจะยิ่งทำให้เงินรั่วไหลไปกันใหญ่ ตอนนี้เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ freeze list กับของที่อยากได้ทั้งหมด (want) ยกเว้นหนังสือแทน วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก ถ้าตัดสินใจจะซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็น ให้เอามันมาใส่ไว้ใน freeze list แล้วของชิ้นนั้นจะถูกล็อกไป 30 วันไม่สามารถซื้อได้ พอครบ 30 วันแล้วค่อยคิดอีกทีว่ายังอยากได้อยู่หรือเปล่า

เริ่มใช้มาได้พักนึงแล้ว ประหยัดเงินไปได้มากพอดูเพราะวิธีนี้แหละ คุ้นๆ ว่าวิธีแนวนี้มาตั้งนานแล้วนะ ประโยคนี้ไง

“รอให้น้ำลายไหลก่อน ค่อยซื้อกิน”

Facebook Comments