Bangkok International Book Fair 2009

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2552 เวลา 10.00 – 21.00 น.ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เหมือนเดิม
ใกล้จะได้ Xenocide แล้วดิ

Bangkok International Book Fair 2009

Facebook Comments