365 days of Google Answers

ถึงแม้บริการ Google Answers จะปิดตัวไปแล้ว แต่ก็ยังเหลืออะไรดีๆอย่าง 365 days of Google Answers ไว้ โดยมันเป็นการรวบรวมคำตอบ ของคำถามเด่นๆตลอดปีที่ผ่านมา โดยทุกคำตอบ จะมีการใส่เอกสารอ้างอิงไว้ ทำให้เรารู้ได้ว่า คำตอบมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และที่สำคัญ มีคำตอบประเภท วันนี้ในอดีตด้วย ถ้าว่างๆจะเอาไปใส่ใน วิกิพีเดียไทย ถึงมันจะไม่อยู่ใน New Year Resolution ก็ตามที

365 days of Google Answer via Googlified

Facebook Comments