gliffy

Gliffy เป็นเว็บสำหรับเขียนไดอาแกรมออนไลน์ คล้ายๆกับ Google Docs & Spreadsheets แค่เปลี่ยนจาก เวิร์ดกับเอกเซล เป็นไดอาแกรม สามารถสร้าง แก้ไข แชร์ให้คนอื่นดู และแก้ไข และใส่ไว้ในบล็อกได้ เหมือนกัน แต่ไม่สามารถ นำเข้าไฟล์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้ และมันยังเป็นเบต้าอยู่ ใช้ๆไปอาจมีอาการเอ๋อบ้าง
ข้อดีอีกอย่างก็คือ มีเทมเพลทพื้นฐานอย่าง Flowcharts, UI wireframes, Floor plans, Network diagrams, UML diagrams, และรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน

Facebook Comments