Glucosamine sulfate powder สามารถรับประทานก่อนนอนแทนการรับประทานก่อนอาหารเช้าได้หรือไม่

คำถาม Glucosamine sulfate powder สามารถรับประทานก่อนนอนแทนการรับประทานก่อนอาหารเช้าได้หรือไม่ เพราะอะไร คำตอบ Glucosamine ที่ใช้รับประทานสำหรับรักษาข้อกระดูกเสื่อมนั้น มีขนาดที่แนะนำให้ใช้คือวันละ 1,500 มิลลิกรัม ต่อวัน อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการรับประทานกลูโคซามีน คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง ปากคอบวม (angioedema) หรือกระตุ้นให้เกิดการจับหืดได้  แต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว(1)  โดยการรับประทานกลูโคซามีนนั้น Thomas J.Haverbush ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ได้กล่าวไว้ว่าการรับประทานกลูโคซามีนไม่ได้บอกว่ามีต้องรับประทานช่วงไหนถึงจะดีที่สุด(2) เพียงแต่แนะนำให้รับประทานตามคำแนะนำของเอกสารกำกับยา  โดยจะพบว่าในเอกสารกำกับยาจะแนะนำให้รับประทานก่อนอาหารซึ่งเป็นช่วงที่ท้องว่าง(3)  โดยในกรณีนี้สามารถเปลี่ยนการรับประทานกลูโคซามีนจากก่อนอาหารเช้า มาเป็นช่วงก่อนนอนได้ เอกสารอ้างอิง : ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกลูโคซามีน (glucosamine) ในโรคข้อเสื่อม [Internet]. [cited 27/11/2017]. Available from: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/ The Best Way to Take Glucosamine [Internet]. 2017 […]

elixer

22 July, 2019

The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom – Book Review

วิทยาศาสตร์แห่งความสุข: สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ (The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom) BY JONATHAN HAIDT, โตมร ศุขปรีชา (TRANSLATOR) หนังสือนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ประกอบไปด้วยเรื่องจิตวิทยา ชีววิทยา และมนุษย์ศาสตร์ ถ้ามีพื้นฐานอย่างน้อย 1 ใน 3 ศาสตร์นี้จะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น โดยผมจะยกเฉพาะส่วนที่ชอบมาเล่าเหมือนเดิม เริ่มจากผู้เขียนบอกว่าการอธิบายหลายสิ่งๆ ในโลกนี้การอธิบายโดยใช้การอุปมาจะทำให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจากทฤษฎีของฟรอยด์ที่แบ่งจิตออกเป็น 3 ส่วนคือ อีโก ซูเปอร์อีโก และอิด ทั้งสามส่วนนี้เปรียบกับรถม้าโดย สารถี (อีโก) เป็นผู้ควบคุมรถม้าแห่งความหิว ราคะ และความดื้อดึง (อิด) โดยมีพ่อของเราผู้ยึดมั้นในกฎเกณฑ์ของสังคม นั่งอยู่ข้างหลังคอยพร่ำบ่นการกระทำของเราอีกที (ซูเปอร์อีโก) เป้าหมายของแนวคิดนี้คือ เราต้องฝึกอีโกให้แข็งแกร่งเพื่อควบคุมอิด และหลุดพ้นจากซูเปอร์อีโก เหมือนที่สารถีควบคุมรถม้าได้ ซึ่งในชีวิตจริงเรามักทำไม่สำเร็จเพราะเราไม่ได้กำลังขับรถม้า ผู้เขียนจึงอุปมาใหม่เป็นควาญช้างกับช้างแทน โดยตัวเราเป็นควาญช้าง ส่วนระบบอัตโนมัติต่างๆ ในร่างกาย และจิตไร้สำนึกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราคือช้าง […]

elixer

10 July, 2019

เล่าเรื่องหนังสือ ตามรอยลำไส้ (Follow your gut)

หนังสือตามรอยลำไส้ (Follow your gut) โดย รอบ ไคนท์ หนังสือเล่มนี้เป็นภาคขยายจาก TED talk ที่มีชื่อว่า How our microbes make us who we are โดย เนื้อหาหลักจะเป็นการทำให้เราเข้าใจบทบาทของจุลินทรีย์ในร่างกาย ส่วนที่ชอบคือ ผู้เขียนจะตอบข้อสงสัยด้วยการทำวิจัยซึ่งออกจะดูแปลกๆ แต่ก็ช่วยปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาทางคลินิกในอนาคตได้ โดยประเด็นที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ – จุลินทรีย์ในร่างกายผู้ใหญ่มีน้ำหนักรวมกันถึง 3 ปอนด์ (ประมาณ 1.4 กิโลกรัม) พอๆ กับน้ำหนักของสมอง ทำให้มันมีบทบาทต่อร่างกายของมนุษย์เยอะมาก และยังใช้เป็นตัวจำแนกได้ว่าเจ้าของจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นคนเชื้อชาติอะไร อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของโลก – มนุษย์เราได้รับจุลินทรีย์มาจากธรรมชาติ คนใกล้ชิด และแม่ของเรา ดังนั้นการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ กับการคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทำให้เด็กสองคนอาจมีจุลินทรีย์ในร่างกายต่างกันแบบสุดขั้ว และเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องอาจไม่ได้รับจุลินทรีย์ดีๆ หลายตัวจากแม่ (ผู้เขียนแก้ปัญหานี้โดยการเอาสารคัดหลั่งในช่องคลอดจากแม่มาป้ายที่ตัวลูกหลังจากคลอด ซึ่งวิธีนี้ยังไม่ได้มีการยอมรับโดยทั่วไป) – นอกจากโรคในลำไส้แล้ว จุลินทรีย์ยังเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดเอ็มเอส (Multiple Sclerosis) โรคออทิซึม และโรคซึมเศร้า– […]

elixer

18 May, 2019

ข้อคิดจากหนังสือ เงินหรือชีวิต (Your Money or Your Life)

เงินหรือชีวิต (Your Money or Your Life) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวางแผนการเงินที่ออกมาตั้งแต่ปี 2535 แต่ฉบับที่ผมอ่านเป็นฉบับแปลไทยที่ออกมาเมื่องานหนังสือต้นปีก่อน โดยหนังสือเล่มนี้จะให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินใหม่ผ่านขั้นตอน 9 ขั้นตอน ซึ่งผู้เขียนพยายามอธิบายอย่างละเอียดและยกตัวอย่างของคนที่ทำตามคำแนะนำของเขาประกอบทุกขั้นตอน เลยทำให้หนังสือเล่มนี้หนาถึง 640 หน้า ส่วนที่ผมชอบคือ – การให้คิดว่า เวลาและค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกียวกับงานที่ทำเช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้นทุนของการทำงาน เพื่อทีเราจะได้รู้ว่างานที่เราทำอยู่นั้นพอหักต้นทุนไปแล้ว เราได้ค่าจ้างจริงๆ คิดเป็นกี่บาทต่อชั่วโมง – การจับจ่ายทุกครั้งให้ถามตัวเองก่อนว่าเราได้ความอิ่มเอมใจคุ้มกับเวลาที่เราต้องเสียไปในการทำงานหรือไม่ เช่น ค่าแรงชั่วโมงละ 100 บาท ถ้าเราต้องเสียเงินค่าตั๋วหนัง 200 บาท เท่ากับว่าเราต้องใช้เวลาทำงานสองชั่วโมงแลกกับตั๋วหนัง – การปรับมุมมองใหม่ว่าทุกสิ่งที่เราทำในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ กินข้าว เล่นกับสุนัข อยู่กับครอบครัว หรือทำงานประจำ ต่างก็เป็นการทำงานต่างกันเพียงแค่ ได้รับค่าจ้างกับไม่ได้รับค่าจ้าง – การมีอิสรภาพทางการเงินจึงเป็นการทำให้เรามีทางเลือกในการเลือกทำงานที่อยากทำ งานที่เติมเต็มความต้องการด้านใดด้านหนึ่งของเรา โดยไม่ต้องสนใจว่างานนั้นจะได้ค่าจ้าง หรือไม่ได้ค่าจ้าง เพราะถ้าเรายังไม่มีอิสรภาพทางการเงิน เราอาจต้องเลือกงานที่ได้ค่าจ้างดีก่อน แม้ว่าจะไม่ชอบงานนั้น หรืองานนั้นไม่ได้เติมเต็มเราเลย […]

elixer

18 May, 2019

ห้องอาบน้ำ สนามบินคันไซ KANSAI AIRPORT (KIX)

เนื่องจากไฟลท์ที่นั่งไปถึงสนามบินคันไซตอนเช้า ไปถึงก็อยากอาบน้ำให้สบายตัว แต่ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินทำให้เข้าไปอาบน้ำที่โรงแรมก่อนไม่ได้ เลยลองหาที่อาบน้ำแถวสนามบินดู ก็มีอยู่หลายเจ้า แต่เลือกใช้บริการของ KIX Airport Lounge ดูเพราะอยู่ใกล้ที่สุด และมีคนรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะ KIX Airport Lounge จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 2 หาไม่ยากพอมาถึงชั้น 2 แล้ว ให้มองหาเคาน์เตอร์ ANA กับร้านแมคโดนัล ก็จะเห็น lounge เลย โดยบริการห้องอาบน้ำจะเป็นส่วนหนึ่งของ lounge ที่ให้เช่าเป็นชั่วโมง ซึ่งมีทั้งที่นั่งธรรมดา ห้องส่วนตัว และห้องประชุมขนาดเล็ก ถ้าเราเข้าไปใช้บริการห้องอาบน้ำอย่างเดียวก็ไม่ต้องเสียค่าบริการอื่นเสียแค่ค่าห้องอาบน้ำ 510 เยน (ไม่รวมผ้าเช็ดตัว ต้องใช้ของตัวเองหรือจ่ายเงินเพิ่ม)

elixer

4 March, 2019
1 3 4 5 6 7 149