สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”

สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร” หัวข้อในเล่ม – ภาวะแพ้อาหารรุนแรง – การแพ้ Shellfish (สัตว์เปลือกแข็ง) – การแพ้แป้งสาลี – การแพ้ผลไม้ ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ครับ สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”

elixer

18 September, 2019

สื่อ 10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่

โปสเตอร์ 10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ แผ่นพับ 10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ 3 หา 7 ไม่ ppt เรื่อง 3 หา 7 ไม่ 10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ แผ่นพับ 10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ โปสเตอร์ 10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ 60 ที่มา – มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

elixer

17 September, 2019

การให้ Omeprazole ทางสายยาง (NG feed)

คำถาม         Omeprazole สามารถ feed ได้หรือไม่ มีวิธีการบริหารยาอย่างไร คำตอบ      การบริหารยา Omeprazole สามารถ feed ได้ กรณีปลาย tube อยู่ในกระเพาะอาหาร แกะ capsule นำ enteric-coated pellets เทลงใน feeding tube ห้ามบด pellets Flush ด้วยน้ำผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำส้ม น้ำสัปปะรด เพื่อให้ pellets ไม่แตกตัวจนกว่าจะไปถึงลำไส้เล็ก กรณีปลาย tube อยู่ในลำไส้เล็ก แกะ capsule นำ enteric-coated pellets ที่อยู่ข้างในมาเตรียมเป็น suspension นำ pellets มา disperse ใน NaHCO3 8.4% เพื่อให้ pellets แตกตัวพร้อมดูดซึม […]

elixer

16 September, 2019

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาล

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี A Knowledge Management in Drug Information Service at Hospitals In Ubon Rathathani ศิศิรา ดอนสมัคร, สมชาย สุริยะไกร Sisira Donsamak, Somchai Suriyakai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 8 Number 3 September-December 2012

elixer

14 September, 2019

ลักษณะบริการเภสัชสนเทศในประเทศไทย

ธีราพร ชนะกิจ, ฎายิน กุมภลำ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ยุทธศิลป์ สวัสดิ์วงค์ชัย, นิตยา รักษาวงค์ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal – วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol 4, No 4 (2009)

elixer

13 September, 2019
1 2 3 8