ข้อมูลการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือสอบไล่ได้ปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง (ข) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปีหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ค) สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ง) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี (จ) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตและเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในตำแหน่งตามที่ ก.ต. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับรองว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถดีและมีความประพฤติดีเป็นที่ไว้วางใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการได้ (ฉ) สอบไล่ได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ก.ต. กำหนด และเป็นนิติศาสตรบัณฑิต และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) […]

elixer

20 November, 2018

Lawyer exam prep

สอบทนายภาคทฤษฎีมีให้เลือกสอบที่เดียว เลยได้มาสอบที่ม.รามคำแหง หัวหมาก โดยสิ่งที่ทำในวันสอบก็จะคล้ายๆ ตอนสอบเนติ ตื่น 6 โมงเช้า เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 10 โมง หากาแฟกินที่ห้างใกล้ๆ สนามสอบแล้วก็อ่านทบทวนไปเรื่อยๆ จนเที่ยง เดินทางไปสนามสอบ ถึงสนามสอบประมาณเที่ยงครึ่ง แล้วก็หาข้าวเที่ยงกิน เดินไปมา รอเวลา เพราะหาที่นั่งยากมาก เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เตรียมอุปกรณ์การสอบ เข้าห้องสอบทันทีที่อาจารย์ให้เข้าได้ สอบครั้งนี้ใช้เวลามากกว่าที่คิด ใช้เวลาไปประมาณ 3 ชั่วโมงในการทำข้อสอบจนครบ แล้วก็ใช้เวลา 10 นาทีในการตรวจสอบคำผิด สุดท้ายก็จะออกห้องสอบหลังจากเริ่มสอบได้ 3 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งยังโอเคอยู่สำหรับตัวเอง สำหรับสนามสอบนี้กลับเดินทางง่ายกว่าคิด แต่สอบเนติก็ยังคงไปสอบม.สยามอยู่ดี เพราะการเขียนตอบข้อสอบบนโต๊ะใหญ่ๆ นี่มันดีกว่าบนโต๊ะเลคเชอร์เยอะเลย

elixer

1 July, 2018

Thai bar exam prep

หลังจากสอบครั้งแรกผ่านไปแล้วด้วยดี แม้จะผ่านมาแค่ขาเดียวไม่ได้ 2 ขาตามที่หวังไว้ แต่ก็คิดว่าการเตรียมตัวในวันสอบน่าปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อีก โดยสิ่งที่ทำในวันสอบก็มี ตื่น 6 โมงเช้า เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 10 โมง หากาแฟกินแถวท่ารถแล้วก็นั่งอ่านฎีกาของวิชาที่สอบวันนั้นวนไปเรื่อยๆ จนเที่ยง หาข้าวเที่ยงกิน แล้วก็เดินทางไปสนามสอบ ถึงสนามสอบประมาณบ่ายโมง อ่านฎีกาไปเรื่อยๆ จนบ่ายโมงสี่สิบห้า เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เตรียมอุปกรณ์การสอบ น้ำดื่ม และเสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบทันทีที่อาจารย์ให้เข้าได้ จากการสอบสองครั้งที่ผ่านมา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาทีในการทำข้อสอบจนครบสิบข้อ แล้วก็ใช้เวลา 20 นาทีในการตรวจสอบคำผิด สุดท้ายก็จะออกห้องสอบหลังจากเริ่มสอบได้ 3 ชั่วโมง ซึ่งสำหรับตัวเองคิดว่าโอเคแล้ว เพราะถ้านั่งต่อจนครบ 4 ชั่วโมงอาจจะแก้ไปเรื่อยจากถูกเป็นผิดได้ และส่วนที่คิดว่าจะปรับปรุงคือการนั่งอ่านตอนเช้าควรเปลี่ยนไปหาร้านใกล้ๆ สนามสอบแต่แรกเลย จะได้อ่านทบทวนได้ต่อเนื่องกว่านี้ ส่วนของเอาเข้าห้องสอบคิดว่าคงเอาเข้าไปแค่นี้ ยังไม่คิดเอาของกินเข้าไปด้วย เพราะ 3 ชั่วโมงจะยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่

elixer

3 June, 2018

ทางแยก ก้าวแรก

ผ่านไปแล้ว 1 เดือนกับการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ แบบกลับตัว 180 องศา แล้วเดินถอยกลับไปทางแยกที่ผ่านมาเมื่อ 15 ปีก่อน เพื่อที่จะก้าวเดินไปอีกทางที่ตอนนั้นไม่เคยแม้แต่จะเหลียวแล ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วคือตอนปีใหม่งานที่ผมจะทำไปได้ตลอดชีวิตคืองานอะไร ?ทุกๆ ปี ก็ตอบคำถามนี้ได้ตลอด แต่คำตอบดันไม่ตรงกันเกิน 2 ปีสักที เพราะประสบการณ์ในแต่ละปี ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากงาน ล้วนแต่เปลี่ยนไปมาทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง ก็เลยลองคิดดูสาเหตุอาจเกิดจากการตั้งคำถามไม่ถูกก็ได้ จนได้อ่านเจอ “แนวทาง 6 ข้อ” เพื่อวิเคราะห์ว่างานที่ทำอยู่ใช่อาชีพในฝันหรือไม่ จากหนังสือ จงทิ้งงานไปครึ่งหนึ่ง เมื่อถึงวัย 40 ของ Yoshinori Shimazu 1. ชอบหรือเปล่า ? 2. ถนัดหรือเปล่า ? 3. สนุกหรือเปล่า ? 4. เป็นงานที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่า ? 5. เป็นงานที่ถูกต้องหรือเปล่า (เอาเปรียบสังคมหรือเปล่า) ? 6. คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจหรือเปล่า ? พอลองถามกับอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ตอบว่าใช่ถึง […]

elixer

8 February, 2016