คะแนน Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์

คะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 59 มหาวิทยาลัย/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21552 19781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 19781 19781 มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 21531 19539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20395 18995.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20358.84 18979 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 19941 18969.34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20256 18907.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 19490 18838 มหาวิทยาลัยศิลปากร 19973 18820.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20072 18752.5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 19667 18684 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 19277.5 18667.84 […]

elixer

12 January, 2017

คะแนน Admissions 58 คณะเภสัชศาสตร์

ขอเกาะกระแส Ad58 โดยการรวบรวมคะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 58 มาให้ดู มหาวิทยาลัย/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 23001.25 20927.5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 24921.25 20738.75 มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 22285 20642.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 21100 20470 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21637.5 20173.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 20858.75 20057.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20882.5 20008.8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22624.6 19910 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20748.75 19800 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20957.5 19771.25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20180 19626 มหาวิทยาลัยนเรศวร […]

elixer

6 June, 2015