ต่อทะเบียนรถยนต์เรื่องง่ายๆ

นอกจากการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแล้ว ผมคิดว่าการต่อทะเบียนรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการติดต่อหน่วยงานราชการที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ตอนที่รถอายุยังไม่เกิน 7 ปี ผมก็ต่อทางอินเทอร์เน็ตมาตลอด เพราะขั้นตอนมันง่ายมาก แค่คลิ๊กไม่กี่ที พิมพ์นิดหน่อย จ่ายเงิน ไม่เกิน 5 วันก็ได้ป้ายสี่เหลี่ยมอันใหม่ส่งมาที่บ้านแล้ว แต่พออายุรถเกิน 7 ปีแล้ว ก็ต่อทางอินเทอร์เน็ตแบบเดิมไม่ได้ แต่ยังเหลือช่องทางให้ต่อทะเบียนอีกหลายช่องทาง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ตามนี้ เสียภาษีรถแบบทั่วไทยได้ทุกสำนักงาน ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ห้างสรรพสินค้า ( Shop Thru for Tax ) ซึ่งผมเลือกไปต่อทะเบียนรถยนต์ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ที่พึ่งไปมาตอนต่อใบขับขี่ เพราะยังไงก็ต้องเอารถยนต์ไปตรวจสภาพที่ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่หน้าสำนักงานขนส่งอยู่แล้ว โดยเอกสารที่ใช้ก็มีดังต่อไปนี้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนา หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ (เอามาเต็มใบ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะฉีกส่วนล่างไปใช้ประกอบการต่อทะเบียน) ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 […]

elixer

21 May, 2015