คาลิล ยิบราน

ผมกลับรู้สึกว่า คาลิล ยิบรานเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยซ้ำ มนุษย์-ที่แม้จะเข้าใจโลกและชีวิตเพียงใด แต่ก็ใช่ว่าจะปฏิบัติได้อย่างที่เข้าใจไปเสียหมด – ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม

elixer

25 October, 2011

ไม่ได้หมดไฟ แต่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น

หนุ่มๆ สาวๆ ไฟแรงที่เพิ่งเริ่มงานจะมองงานคนอื่น ด้วยดวงตาที่จ้องจับผิดอยากเอาชนะคะคาน ขณะที่ผู้ใหญ่จะมองด้วยสายตาแห่งความเมตตา พยายามมองหาความดีงาม และให้คำแนะนำ ซึ่งนั่นเป็นการพิจารณางานที่นำมาซึ่งความสุข ไม่ได้แก่งแย่งชิงความเป็นเจ้าของไอเดีย คิดถึงตัวเองน้อยลง มีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของน้อยลง และอยากเอาชนะน้อยลง – ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม

elixer

25 October, 2011

Life moves on

เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน แต่มีบางอย่างที่ยังคงอยู่ในที่เดิมของมัน บางอย่างที่เราเรียกว่า “ความทรงจำ” – ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม  

elixer

25 October, 2011