การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาล

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี A Knowledge Management in Drug Information Service at Hospitals In Ubon Rathathani ศิศิรา ดอนสมัคร, สมชาย สุริยะไกร Sisira Donsamak, Somchai Suriyakai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 8 Number 3 September-December 2012

elixer

14 September, 2019