ขนาดการใช้บัวบก ในการสมานแผล

คำถาม บัวบกสกัดชนิดแคปซูลต้องรับประทานปริมาณเท่าใด เพื่อใช้ในการสมานแผล คำตอบ บัวบก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ asiaticoside (1) จากการศึกษาของ เภาเจริญ (2) พบว่าสารสกัดจากบัวบกมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานเมื่อใช้ติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป โดยขนาดการใช้ในการศึกษาคือ 300 mg ของสารสกัดบัวบก ดังนั้นการใช้บัวบกในการสมานแผล แนะนำให้รับประทานในขนาด 300 mg ของสารสกัดบัวบก วันละ 1 ครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง โดยรับประทานหลังอาหาร เอกสารอ้างอิง บัวบก [Internet]. [cited 2019 Aug 25]. Available from: http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/centella.html Paocharoen V. The efficacy and side effects of oral Centella asiatica extract for […]

elixer

25 August, 2019