เพลงแบบประภาสด้วยคน

จากการเก็บกวาดห้อง ทำให้ค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกองของแถมจาก a day นั่นคือ ซีดี “เพลงแบบประภาสด้วยคน” ที่แถมมากับเล่ม 95 ซึ่งเพลงก็มีอยู่ 5 เพลงตามนี้ เพราะอะไร – ภาณุพันธุ์ สงวนพรรค (เพลงประกอบโฆษณา Happy DTAC) ยังมี – penquin villa เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ – scrubb ฟั่นเฟือน – a girl who has no name ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน – ริค วชิรปิลันธ์ แต่ด้วยรูปแบบการฟังเพลงที่ฟังจาก iPad เป็นส่วนใหญ่ ซีดีแผ่นนี้เลยต้องเอาไปไว้ในรถยนต์ ที่ๆ ยังคงได้ใช้เครื่องเล่นซีดีอยู่นั่นเอง  

elixer

6 November, 2011