การลดขนาดอินสุลินเมื่อวิ่งมินิมาราธอน

คำถาม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัจจุบันใช้ Novomix 14-0-10 อยากทราบว่าจะต้องการปรับขนาดยาอินซูลินอย่างไร เมื่อวิ่งระยะ mini  marathon เพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะวิ่ง คำตอบ ข้อมูลจากนิตยสาร Running มีการรายงานระยะเวลาในการวิ่งมินิมาราธอนของนักวิ่งระดับต่างๆ ซึ่งในระดับเริ่มวิ่ง (ระยะทางวิ่ง 25 – 40 กม. ต่ออาทิตย์, ความบ่อยในการวิ่ง อาทิตย์ละ 5 – 6 วัน, วันวิ่งยาว ครั้งละ 5 -20 กม. ทุกๆ 2- 3 อาทิตย์, ซ้อมวิ่งเร็ว อาทิตย์ละครั้ง หรือนานๆ ครั้ง) โดยมินิมาราธอนจะวิ่งในระยะทาง 10 กม. จะใช้เวลามากกว่า 60 นาทีเมื่อน้ามาประกอบกับข้อมูลจากเว็บไซต์(1) พบว่าการวิ่งมินิมาราธอนจะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่ม Prolonged/intense upto 4 hours exercise มีการแนะนำว่าควรลดขนาดอินซูลินลง 30 – […]

elixer

7 August, 2019