ผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด และมีประวัติแพ้ยา Penicillin สามารถให้ Clindamycin+Ciprofloxacin ได้หรือไม่

คำถาม ผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด และมีประวัติแพ้ยา Penicillin สามารถให้ Clindamycin + Ciprofloxacin ได้หรือไม่ คำตอบ จากแนวทางการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) สภากาชาตไทย ได้แนะนำการให้ยาปฏิชีวนะหลังโดนสุนัขกัด โดยให้ 3 – 5 วันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยหากผู้ป่วยแพ้ยา Penicillin แนะนำให้ได้รับยา Doxycycline หรือพิจาราณา 2nd และ 3rd Cephalosporins   รับประทานกรณีที่แพ้ penicillin ไม่รุนแรง โดยไม่ควรใช้ Cloxacillin,  Erythromycin, 1stCephalosporin และ Clindamycin  ในการรักษาบาดแผลติดเชื้อจากสุนัขและแมวกัด ถ้าการติดเชื้อรุนแรงควรรับไว้ในโรงพยาบาล (1) จากแนวทางของ American Family Physician ในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ควรได้รับ Amoxicillin-Clavulanic acid ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยยาทางเลือกได้แก่ Clindamycin + Ciprofloxacin […]

elixer

13 August, 2019