11 – Quitter for Mac

อ่าน Setup ชาวบ้านแล้วก็ได้แอพมาลงอีกตัวแล้วสำหรับแม็ค Quitter เป็นแอพที่ไม่มีไรมาก แค่เราไม่อยากให้แอพอะไรมาดึงความสนใจเรามากเกินไปก็ใช้ quitter กำหนดไปเลยว่าให้ปิดแอพนั้นหลังจาก inactivity ไปกี่นาที หลักๆ ก็เน้นกับพวก Twitter line นี่แหละ ดาวน์โหลดได้ที่ Marco.org

elixer

5 March, 2018

แอพดูแลสุขภาพที่อยากให้มี

แอพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นไปในการดูแลตัวเอง ซึ่งผู้ใช้แอพส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น หรือวัยทำงานที่ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากนัก ในขณะที่กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากแอพเหล่านี้คือผู้สูงอายุกลับเข้าไม่ถึงหรือใช้ไม่เป็น ผมจึงอยากให้มีแอพที่เป็นผู้ช่วยเราในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นคนในครอบครัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ โดยความสามาถที่อยากให้มีคือ

elixer

14 April, 2015

วิธีแก้ Warning: Server failed to set locale to ‘th_TH.utf-8’ ในระบบจองห้องประชุมออนไลน์ MRBS

วันนี้หลังจากติตดั้งระบบจองห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม MRBS ก็พบว่าพอเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาพบกับ error ที่มุมซ้ายบนดังนี้ Warning: Server failed to set locale to ‘th_TH.utf-8’ ลองค้นดูก็พบการรายงานปัญหาที่ที่ bug report ของโปรแกรม ซึ่งบอกว่าเกิดจาก server ที่ติดตั้งไม่มี locale ของภาษาที่เราใช้ซึ่งในที่นี้คือ th_TH.utf-8 โดยเราสามารถตรวจสอบได้โดยใส่คำสั่ง $ locale -a ซึ่งจะพบว่ามันไม่มี locale ที่เราต้องการ แก้ได้โดยการใส่คำสั่งนี้ $ sudo locale-gen th_TH.UTF-8 เท่านี้ก็แก้ปัญหานี้ได้เรียบร้อยแล้ว

elixer

19 March, 2013