Today is Blog Action Day

ในที่สุดก็ถึง Blog Action Day แต่จะเขียนอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีละ เอาเรื่องใกล้ๆ ตัวแล้วกัน เริ่มจากขับรถก็อย่าขับเร็วมาก สัก 80 – 100 กม./ชม. กำลังดี ส่วนน้ำมันก็เติมแก๊สโซฮอล์นี่แหละ ได้ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ใช้กระดาษก็ควรใช้ให้ครบทั้งสองหน้า และถ้าจะให้ดีควรจะใช้หน้าที่สาม โดยการบริจาคให้กับผู้พิการทางสายตาใช้เขียนหนังสือ เวลาปิดทีวีหรือคอมพิวเตอร์ ก็ดึงสายไฟออก หรือปิดสวิทซ์ปลั๊กไฟด้วย เปิดไฟก็เปิดเท่าที่จำเป็น อย่าลืมแยกขยะกระดาษ ออกจากขยะอื่นก่อนทิ้ง จะได้ง่ายในการเอาไปรีไซเคิล ถ้าจะให้ดีควรแยกเป็นขยะกระดาษ พลาสติก ขวดน้ำ เศษอาหาร โลหะ และขยะอันตราย ไปโรงพยาบาลได้ถุงยาที่เป็นถุงกระดาษมา ครั้งหน้าไปอีกก็อย่าลืมเอาถุงนี้ไปด้วย จะำได้ช่วยลดการตัดต้นไม้มาทำถุงกระดาษ ยาเก่า หรือหมดอายุก่อนทิ้งให้ละลายน้ำก่อน จะได้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ หรือเด็กที่อาจมาหยิบไปกินจนเกิดอันตรายได้

elixer

15 October, 2007