Book of Eli

ช่วงนี้หนังน่าสนใจเข้าโรงเยอะแต่ไม่ว่างไปดู ก็เลยต้องหา DVD ออกใหม่มาดูแทน ฉากต่อสู้แบบซิลูเอทเป็นการลดความสยองที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง นอกจากการทำให้เป็นภาพขาว – ดำแบบ Kill Bill หรือ Sin City “อยู่ในเส้นทาง ไม่ใช่เรื่องของนาย” บางทีการยอมเป็นคนใจดำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มันก็หนักหน่วงเกินกว่าที่จะรับได้ หนังสือ Davinci code ยังรอดไปถึงโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ iPod Classic third gen อีกวัตถุหนึ่งที่รอดไปโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ (How to identify iPod models) แต่สิ่งที่ไม่เหลือรอดในโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่คือหนึ่งในปัจจัยสี่นั่นคือ ยารักษาโรค “ความศรัทธา ทำตามเสียงที่ได้ยินในหัว” พอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึง รามานุจัน กับ Joan of Arc “Do for other more than Do for yourself.” ผู้นำสาร หรือผู้ส่งสารในโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต้องมี แว่นกันแดด iPod ดาบ […]

elixer

23 July, 2010