THE JITTA WAY

THE JITTA WAY: วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า– ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

elixer

17 January, 2020

The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom – Book Review

วิทยาศาสตร์แห่งความสุข: สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ (The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom) BY JONATHAN HAIDT, โตมร ศุขปรีชา (TRANSLATOR) หนังสือนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ประกอบไปด้วยเรื่องจิตวิทยา ชีววิทยา และมนุษย์ศาสตร์ ถ้ามีพื้นฐานอย่างน้อย 1 ใน 3 ศาสตร์นี้จะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น โดยผมจะยกเฉพาะส่วนที่ชอบมาเล่าเหมือนเดิม เริ่มจากผู้เขียนบอกว่าการอธิบายหลายสิ่งๆ ในโลกนี้การอธิบายโดยใช้การอุปมาจะทำให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจากทฤษฎีของฟรอยด์ที่แบ่งจิตออกเป็น 3 ส่วนคือ อีโก ซูเปอร์อีโก และอิด ทั้งสามส่วนนี้เปรียบกับรถม้าโดย สารถี (อีโก) เป็นผู้ควบคุมรถม้าแห่งความหิว ราคะ และความดื้อดึง (อิด) โดยมีพ่อของเราผู้ยึดมั้นในกฎเกณฑ์ของสังคม นั่งอยู่ข้างหลังคอยพร่ำบ่นการกระทำของเราอีกที (ซูเปอร์อีโก) เป้าหมายของแนวคิดนี้คือ เราต้องฝึกอีโกให้แข็งแกร่งเพื่อควบคุมอิด และหลุดพ้นจากซูเปอร์อีโก เหมือนที่สารถีควบคุมรถม้าได้ ซึ่งในชีวิตจริงเรามักทำไม่สำเร็จเพราะเราไม่ได้กำลังขับรถม้า ผู้เขียนจึงอุปมาใหม่เป็นควาญช้างกับช้างแทน โดยตัวเราเป็นควาญช้าง ส่วนระบบอัตโนมัติต่างๆ ในร่างกาย และจิตไร้สำนึกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราคือช้าง […]

elixer

10 July, 2019

เล่าเรื่องหนังสือ ตามรอยลำไส้ (Follow your gut)

หนังสือตามรอยลำไส้ (Follow your gut) โดย รอบ ไคนท์ หนังสือเล่มนี้เป็นภาคขยายจาก TED talk ที่มีชื่อว่า How our microbes make us who we are โดย เนื้อหาหลักจะเป็นการทำให้เราเข้าใจบทบาทของจุลินทรีย์ในร่างกาย ส่วนที่ชอบคือ ผู้เขียนจะตอบข้อสงสัยด้วยการทำวิจัยซึ่งออกจะดูแปลกๆ แต่ก็ช่วยปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาทางคลินิกในอนาคตได้ โดยประเด็นที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ – จุลินทรีย์ในร่างกายผู้ใหญ่มีน้ำหนักรวมกันถึง 3 ปอนด์ (ประมาณ 1.4 กิโลกรัม) พอๆ กับน้ำหนักของสมอง ทำให้มันมีบทบาทต่อร่างกายของมนุษย์เยอะมาก และยังใช้เป็นตัวจำแนกได้ว่าเจ้าของจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นคนเชื้อชาติอะไร อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของโลก – มนุษย์เราได้รับจุลินทรีย์มาจากธรรมชาติ คนใกล้ชิด และแม่ของเรา ดังนั้นการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ กับการคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทำให้เด็กสองคนอาจมีจุลินทรีย์ในร่างกายต่างกันแบบสุดขั้ว และเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องอาจไม่ได้รับจุลินทรีย์ดีๆ หลายตัวจากแม่ (ผู้เขียนแก้ปัญหานี้โดยการเอาสารคัดหลั่งในช่องคลอดจากแม่มาป้ายที่ตัวลูกหลังจากคลอด ซึ่งวิธีนี้ยังไม่ได้มีการยอมรับโดยทั่วไป) – นอกจากโรคในลำไส้แล้ว จุลินทรีย์ยังเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดเอ็มเอส (Multiple Sclerosis) โรคออทิซึม และโรคซึมเศร้า– […]

elixer

18 May, 2019
1 2