Health News round – up from health2you

ปลาหมึกไทย…กินมากไปคงไม่ปลอดภัย – เพราะมีแคดเมียมปนเปื้อนไม่ใช่น้อย 3 เหตุผลที่พวกเราจะไม่กินอาหารเช้าไม่ได้(อีกต่อไป..) – แนะนำสูตร “1 + 1 + 1” หรือ “1 + 1” ออกกำลังให้มากหน่อย เต้า(นม)จะได้อยู่กับเนื้อกับตัว – เรื่องของสมหญิง สมชายไม่เกี่ยว ทำไม ควันบุหรี่จึงเพิ่มเสี่ยง (โอกาสเป็น) มะเร็งปอด – เรื่องที่ควรพูดถึงบ่อยๆ 5 เหตุผลที่คนเราไม่กินถั่วไม่ได้ (อีกต่อไป) ที่มา บ้านสุขภาพ

elixer

17 May, 2008