1 – CPE

หลังจากที่ร้างราการเขียนบล็อกไปนาน ปีนี้เลยอยากกลับมาเขียนใหม่ อาจจะไม่ได้ทุกวัน แต่อย่างน้อยให้ได้สัก 50 เรื่อง โดยเริ่มเขียนจากเป้าหมายของปีก่อน เริ่มจากการสร้าง morning routine ใหม่ โดยเดือนนี้จะเริ่มอย่างแรกคือขยับตัว ออกกำลังกายเบาๆ 15 นาทีหลังตื่นนอน ซึ่งทางเลือกที่มีก็คือ ปั่นจักรยาน กับวิดพื้น แต่คิดว่าสักพักคงเบื่อ ต้องไปหาอุปกรณ์มาเพิ่ม และไหนๆ วันนี้ก็ว่างแล้ว เลยหา small win ให้กับตัวเองโดยการทำบทความ CPE เก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องขั้นต่ำของปีนี้คือ 10 หน่วย ได้สำเร็จตั้งแต่วันแรกของปี จากนี้ก็ทยอยทำให้ครบ 100 หน่วยตามเป้าหมายเดิม ขอบคุณที่ปีใหม่เป็นวันหยุด ขอบคุณจักรยานออกกำลังกายที่คุณภรรยาสั่งให้ซื้อไว้ และสภาเภสัชกรรม ที่มีวิธีง่ายๆ ในการเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องครับ

elixer

1 January, 2018

บทความวิชาการสำหรับเก็บ CPE

บทความวิชาการออนไลน์ที่เก็บ CPE ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่มา – ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม, การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

elixer

27 September, 2016

การศึกษาต่อเนื่องโดยสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จะจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกร โดยมีหัวข้อการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน และ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับร้านยา จัดทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน ระยะเวลา 1 วัน 6หน่วย การสร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน 3 หัวข้อย่อย ระยะเวลา หัวข้อละ 1 วัน ตลอดหลักสูตร 3 วัน หัวข้อละ 6 หน่วย ตลอดหลักสูตร 18 หน่วย ระบบบริหารยาและสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 1 ครอบคลุมการประเมินจากอาการ ประวัติ การวิเคราะห์ปัญหาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 2 ได้แก่หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อความร่วมมือในการใช้ยา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางยา การติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่องและการจัดทำบันทึก รวมถึงหลักการจ่ายยาตามใบสั่งยา ใช้เวลาหัวข้อละ 1 วัน สลับหัวข้อบรรยาย 2 เดือน ครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในร้านยา ติดตามสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ […]

elixer

1 November, 2015

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

เนื่องจากข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 (1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 7 (2) ทำให้เภสัชกรทุกคนในประเทศไทย ที่ต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacectical Education; CPE) ตามข้อบังคับนี้ เพื่อไม่ให้ใบอนุญาตฯ ถูกพักใช้ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตฯก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558) หรือเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตฯตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป)

elixer

14 October, 2015

CPE 2558

เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558. (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/139/18.PDF) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF [1.9 MB]

elixer

20 June, 2015