แอพดูแลสุขภาพที่อยากให้มี

แอพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นไปในการดูแลตัวเอง ซึ่งผู้ใช้แอพส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น หรือวัยทำงานที่ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากนัก ในขณะที่กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากแอพเหล่านี้คือผู้สูงอายุกลับเข้าไม่ถึงหรือใช้ไม่เป็น ผมจึงอยากให้มีแอพที่เป็นผู้ช่วยเราในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นคนในครอบครัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ โดยความสามาถที่อยากให้มีคือ

elixer

14 April, 2015