รับประทานยา Didanosine แล้วมีอาการอาเจียนมาก ต้องทำอย่างไร

คำถาม ผู้ป่วยรับประทานยา Didanosine แล้วมีอาการอาเจียนมากมีคำแนะนำในการรับประทายยาอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อไปได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตรยา คำตอบ      ยา Didanosine  ในรูปแบบ Chewable  tablet จะต้องเคี้ยวก่อนกลืนเนื่องจากในเม็ดยาจะมีสารบัฟเฟอร์ (Buffer) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม pH ในกระเพาะอาหารให้สูงขึ้นเนื่องจากตัวยา Didanosine สามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วในสภาวะกรดของกระเพาะอาหาร แต่อย่างไรก็ตามควรรับประทานยา Didanosine ในขณะท้องว่างเนื่องจากอาหารรบกวนการดูดซึมยา (ลดระดับยา 20-25%) ซึ่งวิธีการรับประทานยา Chewable  tablet อาจรับประทานโดยเคี้ยวยาหรือบดยาให้ละเอียดก่อนกลืนหรือละลายยาในน้ำสะอาดอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร เพื่อให้สารบัฟเฟอร์ (Buffer) สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แต่ห้ามกลืนยาเม็ดยาทั้งเม็ดเนื่องจากสารบัฟเฟอร์ (Buffer) จะออกฤทธิ์ช้าโดยควรรับประทานยาก่อนอาหารประมาณ 30 – 60 นาทีหรือหลังอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้อาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยหากเกิดทันทีหลังจากรับประทานยา ซึ่งอาจเกิดได้จากรสชาติที่แย่ของยา แต่หากเกิดหลังรับประทานยาแล้ว 15 นาทีขึ้นไป อาจเกิดจากสารบัฟเฟอร์ (Buffer) ไปทำให้เกิดอาการ GI upset หรือคลื่นไส้อาเจียน จึงแนะนำให้ป้องกันอาการคลื่นไส้ […]

elixer

16 August, 2019