ขนาดยา Diazepam inj ในการรักษา alcohol withdrawal symptom

คำถามDiazepam inj ใช้ในการรักษา alcohol withdrawal symptom มีขนาดสูงสุดที่สามารถใช้ได้เป็นเท่าไร คำตอบจากการค้นหาข้อมูลพบว่า Diazepam inj ในการรักษา alcohol withdrawal symptom เริ่มให้ในขนาด 10 mg IM หรือ IV หลังจากนั้นตามด้วย 5 – 10 mg ภายใน 3 – 4 ชั่วโมงหากไม่สามารถคุมอาการได้(1) ควรมีการประเมินความจำเป็นก่อนให้ยาทุกครั้งด้วย Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA-Ar) โดยเคสที่มีอาการรุนแรงสามารถให้ Diazepem ing ได้สูงสุดถึง 500 mg ใน 24 ชั่วโมง และ 2,000 mg ใน 48 ชั่วโมง (2) […]

elixer

27 July, 2019