Drug Company Strategies

กลยุทธ์เล็กๆ น้อยๆ ของบริษัทยา บังเอิญไปเจอมาจากเว็บ 100 MAG ของหมอมานพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของ Palmdiary ถึงบทความนี้จะเขียนไว้นานแล้ว แต่ก็ทำให้เราได้เห็นอีกด้านของบริษัทยา ที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้มาก่อนครับ กลยุทธ์บริษัทยา ตอนที่ 1 – ยาเก่า ชื่อใหม่ กลยุทธ์บริษัทยา ตอนที่ 2 – สิทธิบัตรยา กับ คูปอง ? กลยุทธ์บริษัทยา ตอนที่ 3 – ยาคน ยาสุนัข กลยุทธ์บริษัทยา ตอนที่ 4 – ขายไม่ดี แจกฟรีซะ !!!

elixer

11 June, 2008