advice หรือ advise

วันนี้ผมได้รับ email จากเพื่อนซึ่งกำลังมีปัญหากับแฟน ปกติผมไม่ยุ่งกับคู่รัก ที่มีปัญหาอย่างนี้เพราะเชื่อคำขวัญที่ว่า Let the pendulum swing between a man and a woman (ให้ลูกตุ้มแกว่งไปมาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย … แปลว่า อย่าไปยุ่งกับคู่รักคู่อื่นตอนที่เขามีปัญหา) แต่ในสถานการณ์นี้ผมฝืนสุภาษิตนี้และก็ให้คำแนะนำซึ่งในตอนล่างของ email เพื่อนเขียนว่า “Thank you for your advise.” เพื่อนผมเก่งภาษาอังกฤษแต่ในประโยคนี้เขาใช้ advise ในเชิงไม่ถูก advise เป็นกริยาหมายถึง แนะนำ ให้คำปรึกษา เช่น Can you advise me on what to do? (คุณช่วยแนะนำอะฮั้นว่าควรทำอย่างไรได้ไหมฮะ) I advised Bucknut not to have two girlfriends at the same […]

elixer

26 November, 2011