การบริหารยา enoxaparin 90 mg SC OD

คำถาม แพทย์สั่ง enoxaparin 90 mg SC OD ให้คนไข้ VTE กลับไปฉีดที่บ้าน แต่ รพ.มียาขนาดเดียวคือ Clexane 60 mg/0.6 ml แพทย์จึงอยากให้ห้องยาผสมเป็น 90 mg ใน syringe เดียว อยากทราบว่าสามารถทำตามที่แพทย์สั่งได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร แต่ถ้าหากทำไม่ได้ต้องแนะนำให้คนไข้ฉีดอย่างไร คำตอบ โรงพยาบาลมี Clexane 60 mg/0.6 ml เพียงขนาดเดียวโดยเป็น prefilled syringes บริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง โดยก่อนที่จะบริหารให้สังเกตฟองอากาศก่อนจะใช้ และบริเวณที่แนะนำให้ฉีดคือบริเวณกลางลำตัวเช่นเดียวกับการฉีดอินซูลิน และห้ามกดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดหลังฉีดยา โดยห้ามเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25°C และห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ซึ่ง Clexane pre-filled syringes เป็น single dose containers ควรทิ้งผลิตภัณฑ์หากไม่ได้ใช้(1,3)ในผู้ป่วยรายนี้จำต้องใช้กรณีที่ต้องใช้ enoxaparin 90 mg แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมีเพียง enoxaparin […]

elixer

1 September, 2019