ยักษ์ในตะเกียง

เจ้ายักษ์ หน้าตาอัปลักษณ์ เจ้ายักษ์ ร่างกายใหญ่โต เจ้ายักษ์ ถูกสาปให้อยู่ในตะเกียงใบเล็ก เจ้ายักษ์ ถูกสาปให้เฝ้ารอมนุษย์มาถูตะเกียง เจ้ายักษ์ ถูกสั่งให้มอบพร 3 ประการ เจ้ายักษ์ ทำให้พร 3 ประการสัมฤทธิ์ผล เจ้ายักษ์ เสร็จภารกิจ กลับไปอยู่ในตะเกียงดังเดิม เจ้ายักษ์ ทำสิ่งนี้วนเวียนไปมากว่าพันปี เจ้ายักษ์ เบื่อหน่ายเหล่ามนุษย์ เจ้ายักษ์ ไม่อยากมอบพรใดๆ อีก เจ้ายักษ์ อ้อนวอนผุ้สาปมัน

elixer

30 January, 2011