replace wish list with freeze list

ถึงแม้เงินเดือนจะขึ้น โบนัสจะเพิ่ม (เทียบกับเอกชน ก็ยังน้อยกว่าเหมือนเดิม) แต่ก็ไม่ควรประมาทกับปีเผาจริงปีนี้ การใช้ wish list ต่อไปจะยิ่งทำให้เงินรั่วไหลไปกันใหญ่ ตอนนี้เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ freeze list กับของที่อยากได้ทั้งหมด (want) ยกเว้นหนังสือแทน วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก ถ้าตัดสินใจจะซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็น ให้เอามันมาใส่ไว้ใน freeze list แล้วของชิ้นนั้นจะถูกล็อกไป 30 วันไม่สามารถซื้อได้ พอครบ 30 วันแล้วค่อยคิดอีกทีว่ายังอยากได้อยู่หรือเปล่า เริ่มใช้มาได้พักนึงแล้ว ประหยัดเงินไปได้มากพอดูเพราะวิธีนี้แหละ คุ้นๆ ว่าวิธีแนวนี้มาตั้งนานแล้วนะ ประโยคนี้ไง “รอให้น้ำลายไหลก่อน ค่อยซื้อกิน”

elixer

29 January, 2009

Guide to personal finance

ได้อ่าน one-page guide to personal finance ของ J.D. Roth แห่ง Get Rich Slowly แล้ว คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่พึ่งเริ่มทำงานและมีรายได้ เลยตัดแนวทางการบริหารเงินในกระเป๋าของคุณมาให้อ่านกัน ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น บันทึกการใช้จ่ายทั้งหมด หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ เก็บเงินก่อน ได้เงินมาให้หักเงิน X% เป็นเงินเก็บ ก่อนที่จะเอาเงินนี้ไปใช้ (x ที่แนะนำคือ 20) ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคเสมอไป ถ้าเก็บเงิน 20% ไม่ได้ ก็เก็บเท่าที่เก็บได้อาจจะเป็น 5 หรือ 10% ของเงินเดือนก็ได้ ดีกว่าไม่เก็บเงินเลย ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา คนเราไม่เหมือนกัน ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการเก็บเงิน การลงทุน การจ่ายหนี้ หรือซื้อบ้าน ทำสิ่งที่ดีสำหรับเรา ไม่ต้องเลียนแบบใคร ค่อยๆ เก็บเงิน ผู้คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ต่างก็ต้องผ่านชีวิตที่หนักหน่วง และยาวนาน ค่อยๆ ก้าวเดินอย่างระมัดระวัง อย่ารีบร้อนเกินไป ความผิดพลาดคือประสบการณ์ […]

elixer

1 May, 2008