Financial Summary nov 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| ||) รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน 17.5% ค่าที่พัก 14.2% ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 8.9% ค่าหนังสือ 3% ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 29.5% ค่า Nexus 6.2% ข้าวของเครื่องใช้ 1% ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 3.4% เดือนนี้เงินเก็บลดเหลือ 16% เพราะโดนค่าบำรุงรักษารถไปซะอานเลย

elixer

30 November, 2012

Financial Summary oct 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| ||||||||) รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน 15.4% ค่าที่พัก 11.7% ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 9.1% ค่าหนังสือ 1.7% ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 4.2% ค่า Nexus 5.2% ข้าวของเครื่องใช้ 4.1% ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.7% เดือนนี้เงินเก็บลดเหลือ 42% เพราะกินเปลืองมากเดือนนี้ ในขณะที่ค่า entertain น้อยนิดติดกันสองเดือนแล้ว ถ้ายังไม่ทำกับข้าวกินเอง ก็คงจะลดค่ากินลงได้ยากแฮะ

elixer

31 October, 2012

Financial Summary sep 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (|||||| |||||) รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน 9.7% ค่าที่พัก 6.4% ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 2.8% ค่าหนังสือ 3.8% ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 1.4% ค่า Nexus 3.1% ข้าวของเครื่องใช้ 1.6% ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.8% เดือนนี้เหลือเงินเก็บถึง 70% มากกว่าเดือนที่แล้วอีกแฮะ แต่ถ้าบ้านสร้างเสร็จมันจะหมดไปกับการแต่งบ้านไม่ใช่น้อย คงต้องประหยัดต่อไปอีก

elixer

30 September, 2012

Financial Summary aug 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||||| ||||||||) รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน 8.4% ค่าที่พัก 8.3% ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 2.7% ค่าหนังสือ 1.7% ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 4.6% ค่า Nexus 3.4% ข้าวของเครื่องใช้ 2.4% ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.4% เดือนนี้ใช้เงินน้อยที่สุดของปี เหลือเงินเก็บถึง 68% ถ้าเดือนต่อๆ ไปทำได้อย่างนี้ก็โอเคแล้ว

elixer

31 August, 2012

Financial Summary july 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| ||||||) รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน 19.1% ค่าที่พัก 14.7% ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 4.7% ค่าหนังสือ 3.0% ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 15.6% ค่า Nexus 5.5% ข้าวของเครื่องใช้ 2.0% ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 2.5% เหลือเงินเก็บเป็น 33% ลดลงอีกแล้ว ค่ากินทะลุ budget เดือนหน้าต้องพยายามกินของแพงไม่ให้เกินสัปดาห์ละครั้ง เดินห้างให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะค่าเสื้อผ้าใช้จนหมดงบปีนี้ไปแล้ว ยังเหลืออีกตั้ง 5 เดือนกว่าจะหมดปี ปล. เดือนนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยอะ เพราะขับรถไปสองพันกว่ากิโลเมตร

elixer

31 July, 2012

Financial Summary june 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (|||| |) รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน   14.9% ค่าที่พัก   10.8% ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 3.6% ค่าหนังสือ   2.8% ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ  7.9% ค่า Nexus  4.8% ข้าวของเครื่องใช้   2.4% ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี   0.5% อื่นๆ   9.7% เหลือเงินเก็บเป็น 44% ลดลงจากเดือนที่แล้วเป็น 10%  ค่ากินพุ่งติดเพดาน budget เดือนหน้าต้องลดค่าใช้จ่ายการกินลงมาให้ได้สัก 5% ก็ยังดี

elixer

30 June, 2012
1 2