สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”

สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร” หัวข้อในเล่ม – ภาวะแพ้อาหารรุนแรง – การแพ้ Shellfish (สัตว์เปลือกแข็ง) – การแพ้แป้งสาลี – การแพ้ผลไม้ ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ครับ สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”

elixer

18 September, 2019