Free Download Productive Magazine 2

หลังจากออกเล่มแรกไปเมื่อปลายปีก่อน ตอนนี้ได้ออกเล่มที่สองมาแล้วสำหรับ Productive Magazine เล่มนี้มีบทสัมภาษณ์ของ Guy Kawasaki กับบทความน่าสนใจอีก 10 บทความ ดาวน์โหลดได้ที่ Productive Magazine ครับ

elixer

29 April, 2009

Free Download Productive Magazine

ใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเพิ่ม productivity ด้วย GTD หรือ ZTD ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้ครับ ที่ Productive Magazine

elixer

26 November, 2008

Getting Things Done #10

บทสุดท้ายคือ การควบคุมโปรเจคให้อยู่ ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการวางแผน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ที่เริ่มจาก การระดมสมอง ซึ่งเราควรเน้นปริมาณของความคิดที่ได้ มากกว่าคุณภาพ เพื่อป้องกันการพลาดความคิดดีๆ ที่อยู่ในกลุ่มความคิดของคุณ พอเราได้ความคิดออกมาแล้ว จึงเอามาใส่ในรายการงานที่ต้องทำต่อไป ซึ่งเราอาจจะต้องไปพบกับผู้อื่นที่อาจช่วยเหลือในการทำโปรเจคของเราได้ โดยตลอดการทำตามความคิดต่างๆ เราควรเก็บข้อมูลการทำไว้ให้หมด เพื่อที่โปรเจคของเราจะได้เคลื่อนไปอย่างถูกทิศทาง ซึ่งงานพวกนี้เราอาจจะต้องการแค่กระดาษกับปากกา (LoFi) หรือใช้ PDA คอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมจัดการโปรเจค (HiFi) ก็เลือกใช้กันไปตามความถนัดนะครับ ในที่สุดก็จบซีรี่ย์นี้ซะที แต่พอกับไปอ่านบทแรกๆ ดูผมยังงเลยว่าผมเขียนอะไรไปนี่ ผมเลยคิดว่าจะลองสรุปเนื้อหาของหนังสือทั้งสิบบท ออกมาเป็นตอนเดียวดู อาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สรุปคือ ขี้เกียจตามไปแก้ของเก่านั่นเอง

elixer

21 March, 2007

Getting Things Done #9

บทนี้จะพูดถึงวิธีในการตัดสินใจ ว่าควรทำงานไหนก่อน หรือหลัง จากขั้นตอนการจัดการเราจะได้ รายการของงานที่ต้องทำต่อไป (Next Actions) ออกมา แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรทำงานไหนก่อน หรือหลังกันแน่ David Allen จึงได้แนะนำวิธีในการเลือกไว้ 3 วิธี โดยผมจะเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดไปจนถึงวิธีที่ยากที่สุดในความคิดของผม ?The Four-Criteria Model for Choosing Actions in the Moment? วิธีนี้จะใช้เงื่อนไข 4 ข้อในการตัดสินใจว่าจะเริ่มทำงานไหนก่อน เริ่มจากดูบริบท งานที่เป็น @Call เราจำเป็นต้องมีโทรศัพท์จึงจะทำได้ หรืองานที่เป็น @Computer ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คุณก็ทำไม่ได้ ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้น เราก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว เราควรไปดูงานในบริบทอื่นก่อน หรือไม่ตอนนี้เราอยู่ในห้างเราก็ควรดูงานที่เป็น @Errands เพื่อที่จะได้เลือกซื้อของตามรายการ จากนั้นเราจึงดูเวลา ว่าตอนนี้เรามีเวลาว่างเท่าไหร่ ถ้ามีเวลาว่างแค่ไม่กี่นาที ก็ไม่ควรทำงานที่ต้องใช้เวลาในการทำนานอย่างเช่น เขียนรายงาน สิ่งที่ต้องพิจารณาถัดมาคือพลังงาน งานบางอย่างถ้าเราไม่มีพลังพอก็ไม่อาจทำให้เสร็จได้ ถ้าเรามีงานที่ต้องใช้พลังงานมากๆ หลายงาน เราก็ควรสงวนพลังงานไว้ทำงานพวกนี้ โดย Allen แนะนำให้แยกรายการงานที่ใช้พลังงานน้อยๆ ออกมาอีกชุดหนึ่ง […]

elixer

20 March, 2007

Getting Things Done #8

บทนี้จะเป็นการจัดการขั้นที่ยากที่สุดของระบบ นั่นคือการรีวิว โดยการรีวิวประจำวัน เราจะเริ่มจากการตรวจสอบ ตารางนัดหมายของเรา ว่าช่วงที่ผ่านมา เราได้พลาดอะไรไปบ้าง และดูกำหนดการในอนาคต ว่าเราได้จัดเวลาสำหรับการนัดหมายไว้หมดหรือยัง โดยตารางนัดหมายของเราอาจจะเป็น planner หรือโปรแกรมตารางนัดหมายก็ได้ โดยระบบของผมใช้ HipsterPDA เป็นหลัก และใช้ Google calendar เป็นตัวแบ็คอัพเอาไว้ส่ง SMS แจ้งเตือนอีกทีกันพลาด จากนั้นเราจึงดู รายการงานที่ต้องทำต่อไป ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยสิ่งที่เราควรทำคือตรวจสอบให้ไวที่สุด ไม่ต้องหยุดทำงาน เหมือนตอนจัดการงานออกจาก Inbox ส่วนการรีวิวประจำสัปดาห์ เราต้องไล่ดูทุกงานในระบบของเรา ว่ามันอยู่ถูกที่ ถูกประเภทหรือไม่ แล้วแก้ไขให้มันอยู่ในที่ที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงลบ หรือจัดเก็บงานที่เราทำเสร็จ หรืองานที่เราไม่ต้องติดตามแล้ว โดยครั้งแรกๆ ของการรีวิวอาจจะน่าเบื่อ และใช้เวลามาก แต่เมื่อเราทำมันไปเรื่อยๆ จนเป็นนิสัย จะทำให้เราใช้เวลาน้อยลง

elixer

19 March, 2007

Getting Things Done #7

บทนี้ จะเป็นการจัดการกับงานให้อยู่ในประเภทที่ถูกต้อง โดย David Allen กำหนดประเภทของไอเทมที่เราต้องติดตามในระบบไว้ 7 ประเภทคือ โปรเจค (Projects) สิ่งที่ช่วยในการทำโปรเจค (Project Support Materials) ตารางนัดหมายสำหรับเก็บข้อมูลของงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอน (Calendar) งานที่ต้องทำชิ้นต่อไป (Next Actions) งานที่วานให้คนอื่นทำให้ (Waiting For) สิ่งที่ใช้อ้างอิงทั่วไป (Reference Material) งานที่จะทำในอนาคตเมื่อมีเวลา (Someday/Maybe) โดยเราจำเป็นต้องแยกงานแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่เอามาปนกัน เพราะมันจะทำให้การแบ่งประเภทของเราเสียเปล่า สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับระบบของเราคือ บริบท (context) สิ่งนี้จะช่วยให้เราจัดการกับงานต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยการกำหนดสถานการณ์ที่เหมาะสมในการทำ หรือประเภทให้กับแต่ละงาน เช่น @home @work สำหรับงานที่ต้องทำที่บ้าน หรือที่ทำงาน @Agenda สำหรับงานที่ต้องไปคุยกับคนอื่น @Read สำหรับงานที่ต้องอ่านหนังสือ หรือบทความ @Call สำหรับงานที่เป็นการโทรหาคนอื่น โดยระบบของเราอาจจะมี บริบทมาก หรือน้อยก็ได้ แล้วแต่เราจะจัดการ เช่นมีงานที่ต้องไปคุยกับเจ้านายบ่อยๆ อาจจะแยกบริบทออกมาเป็น @Agenda-boss […]

elixer

19 March, 2007
1 2 3