HA กับการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

หัวข้อนี้บรรยายโดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล HA เหมือนกับกระจกที่พูดได้ เอาไว้ให้โรงพยาบาลส่องตัวเอง ถ้าส่องแล้วไม่ดีก็แนะนำให้ปรับปรุง ถ้าดีอยู่แล้วก็แนะนำให้ทำดีกว่าเดิม แต่โรงพยาบาลมักแต่งตัวดีเฉพาะวันที่ต้องส่องกระจก กระจกมีความละเอียดหลายระดับขึ้นกับระดับความสามารถของโรงพยาบาล ใครก็อยากให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนนี้ถึงยุคแห่งความรู้แล้ว ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็ต้องปรับตัวให้ทัน และใช้ประโยชน์จากความรู้ให้มากที่สุด การจะทำให้ได้ตามมาตรฐานต้องดูบริบทของโรงพยาบาลด้วย ไม่ใช่ทำตามแนวทางเป๊ะ บันไดสามขั้นของ HA คือ อุดรูรั่ว -> ปรับทิศ -> เร่งความเร็ว ICT จะเข้าไปช่วยตรงส่วนของ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สรุปแล้วหัวข้อนี้เน้นภาพรวมให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาท และประโยชน์ของ ICT ไม่ค่อยลงรายละเอียดมากนัก

elixer

14 November, 2010