My custom notebook (Rskine)

จากเป้าหมายที่จะเอา ZTD มาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินไปถึง habit #5 หรือ Simple Trusted System แล้ว ซึ่ง habit นี้จำเป็นต้องมีระบบสำหรับจัดเก็บรายการงานที่ต้องทำ โดยตอนแรกได้เล็ง moleskine ไว้แต่ด้วยราคาที่แพงจนทำใจซื้อไม่ได้ ก็เลยต้องล้มเลิกแผนไป หลังจากที่ไปเดินดูสมุดต่างๆ ใน B2S มาจนหมดร้านก็ยังไม่เจอที่ถูกใจ จนวันนี้ได้ไปเดิน Tesco lotus เพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์มาทำ moleskine เอง กลับเจอสมุดโน้ตที่ใกล้เคียงทั้งขนาด และหน้าตากับ molskine มากเล่มนี้ สมุดเล่มนี้ขนาด 80 * 142 mm ส่วน moleskine ขนาด 90 * 140 mm ปกก็ดูใช้ได้ แต่อาจไม่ทนทานเท่า หน้ากระดาษน้อยกว่าเล็กน้อย (80 แผ่น กับ 96 แผ่น) ไม่มีสายรัด กับริบบิ้นคั่นหนังสือมาให้ (ไม่เป็นไรทำเองได้) […]

elixer

29 April, 2008