look alike drug bottle

ขวดยาสองขวดนี้ดูคล้ายกัน แต่ขนาดของยาที่บรรจุอยู่ในนั้นกลับต่างกันถึง 1000 เท่า ซึ่งความต่างนี้ทำให้ Dennis Quaid ที่พึ่งมีผลงานไปใน Vantage Point ต้องจดจำไปอีกนาน เพราะเมื่อปีก่อน พยาบาลที่ดูแลลูกฝาแฝดของเค้าที่ Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles ได้ให้ Heparin 10,000 unit แทนที่จะให้ Heparin lock 10 unit เพื่อเปิดหลอดเลือดที่ให้น้ำเกลือของทารกทั้งสองคนไม่ให้แข็งตัว ด้วยความแรงที่มากกว่าถึง 1000 เท่าแทนที่จะเปิดหลอดเลือด กลับทำให้เลือดทั้งตัวของทารกทั้งสองคน เป็นเหมือนกับน้ำ แทบจะแข็งตัวไม่ได้ เกิดเลือดไหลซึมทั่วตัว (Heparin ออกฤทธิ์ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด) โชคดีที่แพทย์ช่วยชีวิตทารกทั้งสองได้ทัน Quaid จึงไม่ต้องเสียลูกทั้งสองคนไป ความผิดพลาดทางการแพทย์ ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ของยาที่คล้ายกัน แล้วทำให้จัดผิด หรือหยิบผิดแบบนี้เกิดมาแล้วมากมายทั้งในไทย และต่างประเทศ เพียงแต่มันไม่ได้เกิดกับครอบครัวของคนดังแบบนี้ จึงไม่ค่อยมีใครได้ทราบกันครับ Dennis Quaid Recounts Twins’ Drug Ordeal inspired by […]

elixer

26 June, 2008