ARV counseling

ARV counseling หรืองานจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นอีกหนึ่งงานประจำของผม งานจ่ายยาที่ค่อนข้างหนักสำหรับผม เป็นงานที่ใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมงแต่กลับทำให้ผมได้จ่ายยาผู้ป่วยจำนวนพอๆ กับตอนที่จ่ายยาในห้องยาผู้ป่วยในทั้งอาทิตย์ งานจ่ายยาให้คนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ต่างกับงานจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกทั่วไป เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความผูกพันกับเจ้าหน้าที่ในคลินิก ทั้งพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร เพราะพวกเขาต้องกลับมาที่คลินิกนี้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อติดตามอาการ และรับยา ผู้ป่วยกลุ่มนี้แบ่งแบบง่ายๆ เป็นผู้ป่วยเก่า และผู้ป่วยใหม่ เริ่มจากผู้ป่วยใหม่ก่อน ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน เพื่อปรับสภาพจิตใจ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้เข้าคลินิก และได้มาคุยเรื่องการกินยากับผม สิ่งที่ผมคุยหลักๆ มีอยู่ 3 เรื่องคือ 1. เวลากินยาที่ต้องปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เพราะยากลุ่มนี้ไม่ได้ยึดมื้ออาหารเป็นหลักเหมือนยาทั่วไป หลักสำคัญคือต้องกินยาให้อยู่ในรอบ 12 หรือ 24 อย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตเช่น เก้าโมง กับสามทุ่ม ซึ่งผู้ป่วยบางคนอาจจะติดเรื่องเวลานอน หรือเวลาทำงานไม่เหมือนปกติ บางคนก็ไม่อยากหยิบยากินในเวลางาน จึงต้องมีการปรับเวลาให้เหมาะสม 2. อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่มีมากมาย และเกิดได้ง่ายในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงต้องเน้นย้ำให้กลับมาพบแพทย์ และเภสัชกรทันทีที่เกิดอาการผิดปกติ เพราะการหยุดยาเองเป็นการเพิ่มโอกาสในการดื้อยา และอาการที่เกิดบางครั้งก้ไม่ได้เกิดจากยา 3. ความสำคัญของการกินยา เพราะโรคนี้ไม่ใช่หวัด […]

elixer

23 January, 2009

PIPHAT 2551

เมื่อวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ไปงานประชุมวิชาการของกลุ่ม PIPHAT [Pharmacist Initiative for Patients living with HIV/AIDs (Thailand)] หรือ กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มา ได้อัพเดตความรู้เกี่ยวกับยาใหม่ๆ และแนวทางการปฏิบัติงานดีๆ (best practice) จากผู้ที่ทำงานด้านนี้อย่างเข้มข้น และนีคือข้อมูล และสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เอามาให้ดูกัน ผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 33.2 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 300,000 คน (~1%) ปัจจุบันอัตราการตายจาก HIV ลดลง เนื่องจากผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ผู้หญิงติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ชาย (70:30) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25 – 39 ปี ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง (~45%) เพราะพวกเขา และเธอมักตอบว่าทำอาชีพนี้ ในกรุงเทพมีผู้ติดเชื้อประมาณ 11% ของทั้งประเทศแต่ top 3 ของไทยคือ […]

elixer

24 February, 2008