การให้ Keppra® (Levetiracetam) ทาง NG tube

คำถาม      Keppra® (Levetiracetam) สามารถบดเพื่อให้ทาง NG tube ได้หรือไม่ และถ้าจะให้ยาทาง NG tube ต้องทำอย่างไร คำตอบ         Keppra® (Levetiracetam) เป็นยาที่อยู่ในรูป Film-coated tablets มีลักษณะเป็นยาเม็ดเคลือบแบบฟิล์ม โดยวัตถุประสงค์ในการทำยาเม็ดเคลือบได้แก่ เคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้ยาชื้น เพื่อกลบรสของยา หรือเพื่อให้เม็ดยาไปแตกตัวในลำใส้เล็ก ซึ่งหากเราหักแบ่งครึ่งยาเม็ดเคลือบ จะทำให้เกิดบริเวณที่เม็ดยาไม่ถูกเคลือบ ไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก จนส่งผลเสียต่อตัวยา ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกายภาพ หรือการออกฤทธิ์ของยา ดังนั้นจึงไม่ควรบด เคี้ยว หักแบ่ง หรือทำให้เม็ดยาแตก (1,2) แต่เนื่องจากยา Keppra® ทำเป็นยาเม็ดเคลือบแบบฟิล์มเพื่อกลบรสของยา ซึ่งรสของยาไม่มีผลในการบริหารยาผ่านทาง NG tube จึงทำให้ยาเม็ด Keppra® สามารถปลดปล่อยได้ทันที โดยการให้ยาอาจจะบดหรือโรยบนอาหารปกติ หรืออาหารสำหรับให้ทางสายอาหารได้ โดย Keppra® ละลายน้ำได้ 1.04 g/mL […]

elixer

30 July, 2019