Diphtheria tetanus vaccine (DT vaccine)

คำถาม    Diphtheria tetanus vaccine (DT vaccine) รูปแบบ Multiple dose หลังเปิดใช้ครั้งแรกแล้วอยู่ได้กี่วันและเก็บที่อุณหภูมิกี่องศา คำตอบ                 วัคซีน DT (Diphtheria tetanus vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) ใช้สำหรับการป้องกันการเกิดโรคไอกรน (Diphtheria) และบาดทะยัก (Tetanus)  วิธีการเก็บรักษา       วัคซีน DT ให้เก็บที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง สำหรับวัคซีนที่เปิดใช้แล้วนั้น สามารถเก็บได้นานมากที่สุด 4 สัปดาห์ หากมีเงื่อนไขอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ ยังไม่ถึงกำหนดของวันหมดอายุ หลังการเปิดใช้แล้วเก็บวัคซีนไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ได้แช่ภาชนะบรรจุวัคซีนในน้ำ ใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการดึงวัคซีนออกจากภาชนะ ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้โดยดูจากตัวบ่งชี้ที่เป็นฉลากซึ่งแนบมากับวัคซีน (The vaccine vial […]

elixer

29 July, 2019