Normal Saline Calculation

คิดหลายรอบแล้ว ทำกระดาษที่เคยคิดไว้หายไปหลายรอบแล้วเหมือนกัน คราวนี้ไม่พลาดแล้ว สแกนเก็บไว้ซะเลย รอขยันจะมาพิมพ์แล้วก็จัดหน้าใหม่ให้เรียบร้อย เอาไว้สอนนิสิตเภสัชอีกที Normal Saline Calculation [pdf]

elixer

27 May, 2011