ยักษ์ในตะเกียง

เจ้ายักษ์ หน้าตาอัปลักษณ์ เจ้ายักษ์ ร่างกายใหญ่โต เจ้ายักษ์ ถูกสาปให้อยู่ในตะเกียงใบเล็ก เจ้ายักษ์ ถูกสาปให้เฝ้ารอมนุษย์มาถูตะเกียง เจ้ายักษ์ ถูกสั่งให้มอบพร 3 ประการ เจ้ายักษ์ ทำให้พร 3 ประการสัมฤทธิ์ผล เจ้ายักษ์ เสร็จภารกิจ กลับไปอยู่ในตะเกียงดังเดิม เจ้ายักษ์ ทำสิ่งนี้วนเวียนไปมากว่าพันปี เจ้ายักษ์ เบื่อหน่ายเหล่ามนุษย์ เจ้ายักษ์ ไม่อยากมอบพรใดๆ อีก เจ้ายักษ์ อ้อนวอนผุ้สาปมัน

elixer

30 January, 2011

ลมหนาวอารมณ์ดี

ไม่นานมานี้มีพายุหมุนลูกหนึ่งที่สนุกกับการเคลื่อนที่ไปมาประสาพายุหมุน เวลาไปไหนมาไหนก็มักจะหอบเอาอุณหภูมิต่างๆ อย่างลมร้อนหรือลมหนาวไปด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งพายุหมุนได้เจอกับลมหนาวอารมณ์ดี ที่เคมี ณ ตอนนั้นบอกว่านี่แหละอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเรา ต่อไปเราจะเป็นผู้พัดพาลมหนาวอารมณ์ดีไปกับเราทุกที่ ส่วนลมหนาวอารมณ์ดีเองก็ยินดีที่จะให้พายุหมุนพัดพาตนเองไปในทุกที่ เพราะเธอรู้สึกว่าการที่มีพายุหมุนเคียงข้างเธอ ทำให้เธอมีความสุขมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นที่ผ่านมา เธอจึงทำทุกอย่างที่เธอคิดว่าทำแล้วพายุหมุนจะมีความสุข สุดท้ายแล้วทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุข

elixer

6 June, 2010