ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด

คำถาม      ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด คำตอบ           ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line ไม่ควรเกิน 900 mOsm/L เพื่อลดการเกิด Thrombophlebitis โดยค่าที่เหมาะสมคือ 600 – 900 mOsm/L เอกสารอ้างอิง : American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition […]

elixer

4 August, 2019