Clinical study designs

มีการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ ที่จำเป็นต้องวิจัยเชิงคุณภาพค่ะเช่น การหาสาเหตุของโรคบางโรค ทำอย่างไรจึงจะได้ ความจริงจากคนในพื้นที่ถ้าให้ตอบแบบสอบถาม questionaire ข้อมูลที่ได้ จะเป็นเชิงปริมาณ ประเด็นที่จะสื่อใน twitter debate คือสถานการ์นี้ เรา (คนเดียว) เห็นว่าเชิงคุณภาพเหมาะสมกว่าเชิงปริมาณค่ะ (อย่าถามนะ ว่าดีกว่าเท่าไร )แต่ถ้าปฏิเสธในข้อมูลเชิงคุณภาพเสียแล้ว ไม่มีอะไรจะต่อในประเะด็นนี้อะค่ะ จากคอมเม้นต์นี้ที่ nice ตอบผมในบล็อกเรื่อง biological marker ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่า 1) งานวิจัยเชิงคุณภาพหมายความว่าอย่างไร มีตัวอย่างของงานวิจัยที่ที่ทำเห็นความแตกต่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ หรือไม่ เพราะรูปแบบงานวิจัย หรือการศึกษาที่ผมเรียนมา ไม่ได้แยกเป็นเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ แต่แยกเป็นเชิงสังเกตุ กับเชิงทดลองตามรูป From misc [บทความเต็มของเรื่องนี้อ่านได้ที่นี่ครับ] แล้วประเด็นที่ผมต้องการสื่อคือ การวัดได้ ไม่ได้บอกว่าเชิงปริมาณ ดีกว่าเชิงคุณภาพ เพราะเชิงคุณภาพ != วัดไม่ได้ ดังนั้นการที่ผมเน้นเรื่องวัดได้ ไม่ได้หมายความว่าผมต่อต้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ในที่สุดแล้ว ผมจึงคิดว่า เราน่าจะคุยกันต่อเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็ฝากคำถามอีกข้อครับ ถ้าการวัดได้ ไม่ใช่เชิงคุณภาพ 2) การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ […]

elixer

9 September, 2008

Tips for Medical Bloggers

Write as if your boss and your patients are reading your blog every day ช่วงทำงานใหม่ เขียนไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ แต่เดี๋ยวนี้ต้องคิดทุกครั้งก่อนเขียนและ publish บางทีเขียนจนจบแล้วต้องลบทิ้งเพราะนึกถึงข้อนี้แหละ Comply with HIPAA ปกติเวลานำเสนอเคสจะปกปิดแค่ ชื่อ กับที่อยู่ แต่พออ่าน HIPAA Rules ก็คิดว่าควรทำตามทั้งหมด เพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยแค่วันที่ผู้ป่วยมารับการรักษา ก็อาจทำให้ระบุตัวผู้ป่วยได้แล้ว List your name and contact information อันนี้ทำไว้แล้ว เพราะปกติ expert opinion ก็ความน่าเชื่อถือต่ำอยู่แล้ว ถ้าทำตัวเองเป็น anonymous บทความหลายๆ อันคงจะเสียเปล่า If your blog is work-related, it is better to […]

elixer

2 September, 2008

What's specialist for me ?

เมื่อ 19 เดือนก่อน สนใจจะเรียนต่อด้าน cardiology กับ infectious แต่ด้วยศักยภาพของที่ทำงานในปัจจุบัน ที่ไม่สามารถให้ผมลาเรียนได้นานถึง 4 ปี (สูงสุดที่ขอได้คือให้ลา 2 ปีไปเรียนโท) บวกกับเป้าหมายชีวิตของตัวเองที่รอเวลา 4 ปีนี้ไม่ได้เหมือนกัน ผมเลยต้องเบนมาสนใจด้าน Adverse drug reaction (ADR) หรือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (แพ้ยา) แทน ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ ขอเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับการต่อเฉพาะทางของเภสัชกรอย่างพวกผมก่อนการเรียนต่อของเภสัชกรจะคล้ายๆ กับแพทย์คือมีสองสาย สายแรกคือสายเรียน (learn) และวิจัยเพื่อเอาปริญญาโท เอก แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ตามวิชาเอกที่เคยเรียนตอนปริญญาตรีเช่น เภสัชวิทยา เภสัชชุมชน เทคโนโลยีเภสัช และเภสัชเวช เป็นต้น สายที่สองคือสายฝึกฝน (train) และวิจัยเพื่อเอาประกาศนียบัตร หรืออนุมัติบัตรซึ่งตอนนี้มีแค่ ประกาศนียบัตรของเภสัชกรเตรียมยาเคมีบำบัด กับอนุมัติบัตรของสภาเภสัชบำบัด ซึ่งสายที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้คือสายฝึกฝน ที่เก็บประสบการณ์จากเคสที่เจออยู่ทุกวัน บวกกับงานประชุมวิชาการของกลุ่มเภสัชติดตาม ADR (ADCoPT) ที่ active สูสีกับกลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง (GTOPP) […]

elixer

24 August, 2008

Retail Oil Price Difference between Bangkok and Upcountry

อยู่ที่ศรีราชามาปีกว่า พึ่งสังเกตเห็นว่าราคาน้ำมันของสถานีบริการแถวนี้ (ศรีราชา กับบางละมุง) ต่ำกว่าราคามาตรฐานบนเว็บไซต์สนพ. (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) อยู่ 0.03 บาทต่อลิตร ลองหาข้อมูลดูจากหน้าเว็บเดิมก็เจอกับ บัญชีความแตกต่าง ระหว่างราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ลองอ่า่นดูจึงเข้าใจว่าราคาขายน้ำมันที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด เกิดจากค่าขนส่งอย่างเดียว โดยค่าขนส่งจะคิดเป็นราคาต่อลิตร ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละอำเภอ ลองเรียงราคาในไฟล์ดูถึงได้รู้ว่าที่ อำเภอศรีราชา กับ อำเภอบางละมุง (รวมถึงเขตเมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี มีค่าขนส่งถูกที่สุดคือ -0.03 บาทต่อลิตร ทำให้ราคา้่น้ำมันแถวนี้ถูกกว่าราคามาตรฐานบนเว็บไซต์สนพ.ส่วนพื้นที่กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าขนส่งเป็น 0.00 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาเท่ากับบนเว็บ ส่วนพื้นที่ที่ราคาน้ำมันแพงที่สุดคือ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าขนส่งสูงถึง 2.32 บาทต่อลิตร วันนี้คุยกับรุ่นพี่เรื่องนี้ไปแล้วรอบหนึ่ง แต่พี่เค้าบอกว่าเพื่อนพี่เค้าที่สระบุรี บอกมาว่าราคาน้ำมันที่สระบุรีถูกที่สุดในประเทศไทย เพราะมีคลังน้ำมันอยู่แถวนั้น แต่ถูกกว่าเท่าไหร่ พี่เค้าก็ไม่รู้ เลยลองค้นข้อมูลดูเจออยู่เว็บเดียวที่บอกว่ากม.ที่ 112 – 120 (สระบุรี เลยโลตัสไป) น้ำมันถูกกว่าราคาตลาด […]

elixer

1 August, 2008

Pharmacist

Pharmacist = เภสัชกร = โอสถการี (เขมร) != นักเภสัชกร เพราะมีกร แล้วทำไมต้องมีนักอีก เหมือนกับวิศวกร และสถาปนิก ที่เราไม่เรียกว่า นักวิศวกร และนักสถาปนิก != นักเภสัช เพราะไม่เคยมีการใช้คำนี้กัน และตัวย่อตำแหน่งเภสัชกรเป็น ภก. กับ ภญ. ไม่เคยมี น นำหน้า เรื่องภาษานี่น่าปวดหัวจริงๆ เลย ภาษาที่ไม่ต้องมีรากฐานมาจากภาษาอื่นนี่ เดี๋ยวนี้ยังมีใช้อยู่มั้ยนี่ ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำนักงาน กพ.

elixer

30 July, 2008

How to resolve "hack by debugger" intrusion

หลังจากเขียนเรื่อง thumbdrive and virus ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จากนั้นมาก็ไม่เคยพลาดให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแล ต้องพลาดโดนไวรัสเล่นงานเลย จนกระทั่งวันพฤหัสที่ผ่านมา ในขณะที่กำลังทำงาน พี่ที่ทำงานก็เรียกให้ไปดูคอมพิวเตอร์ ที่เปิดไฟล์เวิร์ดขึ้นมาแล้วเจอแต่คำว่า “hack by debugger” ลองเปิดไฟล์เอกสารอื่นๆ ก็เป็นเหมือนกันหมด ยังดีที่ไวรัสนี้ทิ้งคีย์เวิร์ดไว้ให้ เลยไปค้นข้อมูลได้ว่าไวรัสนี้เป็น vb script ออกฤทธิ์เล่นงานไฟล์ word, excel, powerpoint และ pdf โดยสร้างไฟล์หลอกชื่อเดียวกันแต่เป็นนามสกุล exe เท่านั้นไม่พอหลอกซ้ำสองโดยสร้างไฟล์ซ่อนชื่อนามสกุลเหมือนไฟล์ของจริงเปะ แต่มีขนาดแค่ 1 kb ส่วนไฟล์จริงๆ นั้นถูกซ่อนไว้ลึกสุดเป็นไฟล์ระบบติด attribute R H S A ครบเลย พอได้ข้อมูลข้าศึกมาแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการกำจัด ซึ่งผมนึกถึง trackerx90 เจ้าเดิมเป็นที่แรก แต่ปรากฏว่าที่พึ่งของผม แบนวิดธ์เกินซะแล้ว ก็เลยต้องพึ่งกูเกิ้ลจนได้วิธีมาประมาณนี้ เข้า Safe mode เข้า command […]

elixer

13 July, 2008
1 2 3 4 5 25