ใบประกอบ

ใบประกอบไม่ได้วัดว่าเราฉลาดหรือโง่ แต่วัดว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกิน – น้องคนหนึ่งใน Pharmacafe ความจริงแท้หนึ่งเดียวสำหรับน้องๆ ที่สอบไม่ผ่านตอนนี้ คือเครียดกันว่าจะทำมาหากินกันอย่างไร ในเมื่อจบเภสัชศาสตรบัณฑิต แต่ไม่มีใบประกอบ ก็เท่ากับไม่ใช่เภสัชกรจริงๆ

elixer

26 April, 2009

QOTD

“การเถียงชนะผู้ป่วยคือความพ่ายแพ้ขององค์กร”  นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เรื่องเล่าจาก รพ. แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

elixer

26 February, 2009

Quote

การทุ่มเทเวลาให้กับงานจนลืมให้ความสําคัญกับตัวเอง ไม่ใช่การใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพราะเวลาที่เราเจ็บป่วย ก็จะมีแต่คนที่เรารักเท่านั้นคอยดูแล หากเหตุผลของการทํางานหนักคือเพื่อเลี้ยงดูลูกเมีย ในที่สุดแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะมีแต่ลูกเมียเท่านั้นที่ได้รับความทุกข์นี้ การจัดสรรชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญ โปรดรู้ไว้ว่า การนอนชดเชยไม่มีจริงในชีวิตนี้ การสูญเสียการนอนไปแล้วชดเชยด้วยการนอนสองเท่าไม่ได้ นาฬิกาชีวิตมันผ่านไปแล้ว ชีวิตในเวลานั้นๆ มันต้องพัฒนาม้าม มันต้องพัฒนาลําไส้ เราต้องเข้าใจกลไกของชีวิต เข้าใจกลไกของร่างกายเข้าใจวิธีการที่จะดูแลตัวเองให้อยู่ไปนานๆ ทุ่มเททํางานได้ แต่อยากจะทําไปอย่างนี้ได้นานๆไหมถ้าอยากทําควรจะใส่ใจตัวเองให้มากกว่านี้ บทสัมภาษณ์ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร บางส่วนในนสพ.คมชัดลึก 29 ก.ย.2548

elixer

16 September, 2008
1 2 3 4 5