Silymarin สามารถชะลอการเสื่อมของตับในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำได้หรือไม่

คำถาม Silymarin สามารถชะลอการเสื่อมของตับในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำได้หรือไม่ คำตอบ Silymarin มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคตับชนิดต่างๆ เช่น ใช้ในการรักษาแบบ Supportive ในโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคตับแข็ง ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะตับถูกทำลายจากสิ่งมีพิษและของเสีย เช่น ไขมันพอกตับ แอลกอฮอล์ ยาบางชนิด สารพิษจาก Carbon tetrachloride และเห็ดที่มีพิษ (1) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปกป้องเซลล์ตับ (Hepatoprotective properties) (2) จากบทความเรื่อง Pharmacology of Silymarin ได้กล่าวถึง Silymarin ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ที่ยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในการศึกษาวิจัย พบว่า Silymarin มีกลไกการออกฤทธิ์ 4 กลไก ดังนี้ 1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยควบคุมปริมาณสาร Glutathione ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งภายในเซลล์ตับ 2. ช่วยส่งเสริมการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ในการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่เซลล์ตับ 3. ส่งเสริมการสังเคราะห์สารไรโบโซมอาร์เอ็นเอ (Ribosomal RNA synthesis) ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ตับงอกใหม่ (Liver regeneration) […]

elixer

3 August, 2019

FAPA Congress 2016

ด้วยหน้าที่หลักที่ไม่ใช่การทำวิจัย การส่งงานวิจัยไปประกวดในงาน FAPA Congress 2016 ก็ถือว่าทำเกินเป้าหมายตัวเองไปเยอะแล้ว FAPA หรือ The Federation of Asian Pharmaceutical Associations เป็นสมาคมของเภสัชกรในภูมิภาคเอเชีย — แปซิฟิก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสมาคมจะจัดงานประชุมใหญ่ทุก 2 ปี เรียกว่า FAPA Congress ปีที่ผมส่งโปสเตอร์ไปประกวด เป็น FAPA Congress 2016 จัดที่ประเทศไทยนี่เอง เป้าหมายเดิมคือแค่ส่งงานวิจัยไปประกวดในงานของสมาคมวิชาชีพระดับประเทศเท่านั้น แต่หลังจากได้ไปประกวดในงานระดับประเทศหลายๆ งาน ตั้งแต่งานประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) งาน HA Forum ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เรื่อยมาจนถึงงานของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ก็เลยคิดว่าถึงเวลาขยับเป้าหมายได้แล้ว ประจวบกับ FAPA Congress ปีนั้นไทยเป็นเจ้าภาพพอดี ก็เลยลองส่งงานต่อยอดของงานเดิมส่งไป ก็ได้เข้ารอบไปแสดงผลงาน ถึงจะไม่ได้รางวัลอะไร ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เป้าหมายด้านงานวิจัยก็ยังคงมีต่อคือ การตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 เพราะงานที่ตีพิมพ์ชิ้นแรกวารสารไม่ได้อยู่ใน […]

elixer

4 April, 2018

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3 บรรยายเรื่อง “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ห้อง Royal Jubilee Ballroom เมืองทองธานี

elixer

30 June, 2012

Clinical study designs

มีการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ ที่จำเป็นต้องวิจัยเชิงคุณภาพค่ะเช่น การหาสาเหตุของโรคบางโรค ทำอย่างไรจึงจะได้ ความจริงจากคนในพื้นที่ถ้าให้ตอบแบบสอบถาม questionaire ข้อมูลที่ได้ จะเป็นเชิงปริมาณ ประเด็นที่จะสื่อใน twitter debate คือสถานการ์นี้ เรา (คนเดียว) เห็นว่าเชิงคุณภาพเหมาะสมกว่าเชิงปริมาณค่ะ (อย่าถามนะ ว่าดีกว่าเท่าไร )แต่ถ้าปฏิเสธในข้อมูลเชิงคุณภาพเสียแล้ว ไม่มีอะไรจะต่อในประเะด็นนี้อะค่ะ จากคอมเม้นต์นี้ที่ nice ตอบผมในบล็อกเรื่อง biological marker ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่า 1) งานวิจัยเชิงคุณภาพหมายความว่าอย่างไร มีตัวอย่างของงานวิจัยที่ที่ทำเห็นความแตกต่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ หรือไม่ เพราะรูปแบบงานวิจัย หรือการศึกษาที่ผมเรียนมา ไม่ได้แยกเป็นเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ แต่แยกเป็นเชิงสังเกตุ กับเชิงทดลองตามรูป From misc [บทความเต็มของเรื่องนี้อ่านได้ที่นี่ครับ] แล้วประเด็นที่ผมต้องการสื่อคือ การวัดได้ ไม่ได้บอกว่าเชิงปริมาณ ดีกว่าเชิงคุณภาพ เพราะเชิงคุณภาพ != วัดไม่ได้ ดังนั้นการที่ผมเน้นเรื่องวัดได้ ไม่ได้หมายความว่าผมต่อต้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ในที่สุดแล้ว ผมจึงคิดว่า เราน่าจะคุยกันต่อเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็ฝากคำถามอีกข้อครับ ถ้าการวัดได้ ไม่ใช่เชิงคุณภาพ 2) การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ […]

elixer

9 September, 2008