Pharmacist and risk at work

แสดงความเห็น: จากการศึกษาที่ยกมา จะเห็นว่า งานที่เกี่ยวข้องกับยาเคมีบำบัด เป็นงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย แต่ก็ขอตั้งประเด็นเพื่อนำไปประกอบการพินิจพิจารณาของผู้ที่ต้องมาทำงานด้าน นี้ (1) ถึงแม้ท่านไม่ทำงานด้านเคมีบำบัด ท่านคิดว่าท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการอยู่ในประเทศนี้แล้ว หรือ ไม่แน่ว่าจะโดนลูกหลงนักเรียนช่างกลหรือไม่ก็ไม่รู้ (ถ้าท่านอยู่ในประเทศนี้ได้ ยังมีอะไรให้ท่านกลัว) (2) สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองหลวง แต่ละวันที่ท่านอยู่บนท้องถนนท่าน ตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่มาจนปัจจุบัน ท่านได้รับ CO รวมถึง Pb ไปมากน้อยเท่าไร ทำไมชีวิตของท่านยังคงอยู่ได้ (ยังมีอะไรให้ท่านกลัว) (3) ตลอดเวลาที่ท่านเรียนวิชาเภสัชศาสตร์มา 5 ปี ท่านทราบหรือไม่ว่าท่าน expose กับสารเคมีที่เป็นพิษ carinogenic agent, organic solvent, Cl2, Br2 มามากน้อยเท่าไร ทั้งสัมผัส ทั้งสูดดม และกินเข้าปากในจำนวนมากมาก (ในขณะที่ท่านล้างเครื่องมือ) ท่านยังอยู่รอดมาได้ (ยังมีอะไรให้ท่านกลัว) (4) มีอาชีพอะไรบ้างในโลกที่ไม่เสี่ยง ทหาร ตำรวจ หรือแม้เต่เพื่อนเภสัชกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เสี่ยงต่อการวางระเบิด เภสัชกรที่ทำงานวิเคราะห์ก็เสี่ยงกับสารเคมี เภสัชกรที่ทำงานการตลาดก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ […]

elixer

5 July, 2008