เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล (2564)

1. เงินเดือน แยกตามตำแหน่งที่บรรจุดังนี้ ข้าราชการ 17,500 – 19,250 บาท (อ้างอิง) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 20,000 บาท (อ้างอิง) พนักงานมหาวิทยาลัย 23,440 บาท (อ้างอิง) ลูกจ้างชั่วคราว แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเงินเดือนของราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการประมาณ 22,750 บาท (อ้างอิง) 2. ค่าตอบแทนพ.ต.ส. แบ่งตามประเภทงาน งานปฏิบัติการทั่วไป 1,500 บาท งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือมีความเสี่ยงสูง 3,000 บาท 3. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แบ่งตามพื้นที่และประเภทของโรงพยาบาล (รายชื่อโรงพยาบาลแบ่งตามพื้นที่ ประกาศล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2559) โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไประดับ ก และ ข 4,000 บาท โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติระดับ ๑ 4,000 บาท โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติระดับ ๒ และ ๓ […]

elixer

6 January, 2020

เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล

บทความนี้เก่าแล้ว คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอัพเดต ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องนิสิต/นักศึกษาเภสัช จบใหม่ออกมาเป็นเภสัชกรกัน หลายคนที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ใบประกอบ) ผ่านแล้ว ก็เริ่มหางานทำกัน โดยหนึ่งในงานที่น้องๆ สนใจทำก็คืองานเภสัชกรโรงพยาบาล ผมจึงได้อัพเดตข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมของเภสัชกรที่เข้าทำงานใหม่ในโรงพยาบาล ที่เคยเขียนเมื่อสองปีก่อน ให้น้องๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกัน

elixer

12 April, 2015

เงินเดือนเภสัชกรโรงพยาบาลของรัฐบาล

บทความนี้เก่าแล้วรบกวน อ่านบทความอัพเดต เมษายน 2015   “เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่” เป็นเรื่องที่เขียนมาสองปีแล้ว แต่ก็ยังมีคนค้นมาเจออยู๋เรื่อยๆ เลยอัพเดตข้อมูลใหม่เพราะมีการปรับฐานเงินเดือนหลายรอบในช่วงที่ผ่านมา เงินเดือนจะแบ่งเป็นสองอัตราคือ ข้าราชการประมาณ 15,000 บาท (จบหลักสูตร 5 ปี) กับ 17,000 บาท (จบหลักสูตร 6 ปี) (อ้างอิง) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเท่ากับ 16,920 บาท (หลักสูตร 5 ปี) กับ 19,680 บาท (หลักสูตร 6 ปี) (อ้างอิง)

elixer

25 August, 2013

เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่

บทความนี้เก่าแล้ว รบกวนอ่าน Update 2013 ไล่คีย์เวิร์ดดูมีคนค้นคำว่า “เภสัช พัทยา เงินเดือน” มาเจอบล็อกนี้แฮะ ลองค้นบ้างก็เลยเจอกระทู้ เภสัชกรจบใหม่เงินเดือน 30000 บาท นี่จริงไหมครับ[Pantip] ว่าแล้วก็ลองคำนวณดูหน่อยว่าจริงหรือเปล่า เงินเดือนก็ประมาณ 15,000 บาท (หลักสูตร 5 ปี) กับ 16,000 บาท (หลักสูตร 6 ปี) (อ้างอิง) ค่า พตส. อีก 1,500 – 3,000 บาท (ขึ้นกับลักษณะงานที่ทำ) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย อีก 3,000 บาท ค่าไม่ทำเวช (ไม่เปิดร้านยา ไม่ขึ้นเวรรพ.เอกชนหรือร้านยา) อีก 5,000 บาท ค่าเวรนอกเวลาอีก 5,000 – 10,000 บาท (ขึ้นกับพื้นที่ และจำนวนเภสัชที่ขึ้นเวรได้) รวมแล้วก็ 29,500 – […]

elixer

1 August, 2011