ข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายา PAS

คำถาม PAS มีข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายาอย่างไร คำตอบ ข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายา PAS เป็นดังนี้ ข้อบ่งใช้PAS คือ Para-aminosalicylic acid หรือ Para-aminosalicylate sodium หรือ PAS-sodium มีข้อบ่งใช้ เป็นยาที่ในใช้การรักษาวัณโรคดื้อยา จัดอยู่ในกลุ่ม D3 add on agent ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นยาหลักในการรักษาวัณโรค เป็นยารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ชัดเจน เป็นกลุ่มที่องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้เลือกใช้เป็นยาหลักในการรักษา MDR-TB เนื่องจากประสิทธิภาพของยาไม่ชัดเจน จะพิจารณาใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ให้ได้ยาอย่างน้อย 4 ขนาน อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ยา PAS ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ขนาดและวิธีการใช้– จากแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2018 แนะนำขนาดยายาต่อวันของ PAS คือ 150-200 mg/kg สูงสุดไม่เกิน 12,000 mg แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง หรือ […]

elixer

24 August, 2019

Sperm storage usb drive

เจ้าดาวหาง หรือลูกอ็อดสีขาวด้านบนนี้คือ usb drive ที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน American Society For Reproductive Medicine’s (ASRM) 2008 conference (การประชุมวิชาการของผู้ที่ทำงานด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) ไม่รู้คนที่ได้ไป จะกล้าเอามาใช้ในที่สาธารณะหรือเปล่า โดยเฉพาะต่อหน้าสาวๆ แล้วยิ่งคนที่ได้ไปเป็นผู้หญิง คงจะหนักใจยิ่งขึ้นไปอีก Gizmodo [via the Medical Quack]

elixer

15 November, 2008