Sweet diary #19

รอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ขอสั้นๆ อีกครั้งแล้วกัน S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน ค่าน้ำตาลสะสมวันนี้เท่ากับ 7.4 เพิ่มมาจากเมื่อห้าเดือนที่แล้วที่เท่ากับ 6.6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 119 ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ 2 – 3 ครั้ง A: ระดับน้ำตาลไม่อยู่ในเป้าหมายแล้ว จำเป็นต้องลดค่าน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 6 แพทย์ขอปรับยาเพิ่ม แต่ผู้ป่วยขอปรับพฤติกรรมการกิน และจะออกกำลังกายให้เพียงพอ แพทย์จึง plan ปรับยาเพิ่มในนัดครั้งหน้าถ้ายังลดค่าน้ำตาลสะสมไม่ได้ตามเป้าหมาย P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120 แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้ ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ […]

elixer

23 June, 2011

Sweet diary #18

รอบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสั้นๆ แล้วกัน S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน ค่าน้ำตาลสะสมเมื่อสามเดือนที่แล้ว เท่ากับ 6.6 วันนี้เจาะแต่ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 129 ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ 1 ครั้งเพราะวันนั้นไม่กินข้าวเย็น ส่วนค่า Lipid profile โดยรวมปกติโดยเฉพาะ HDL มากถึง 65 ทั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้ออกกำลังกายเลย A: การรักษาในปัจจุบันทำให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเป้าหมายแล้ว แต่เพื่อลดอาการแทรกซ้อนของระบบต่างๆ ควรจะลดค่าน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 6 ซึ่งจะแลกกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ป่วยที่ยังน้อยอยู่ (28 ปี) คิดว่าการใช้เป้าหมายนี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ จึงยังแนะนำให้คุมอาหารให้เข้มงวดกว่าเดิม และออกกำลังกายให้ได้มากกว่านี้ จากผลทางห้องปฏิบัติการและการตรวจร่างกายยังไม่พบอาการแทรกซ้อนที่หัวใจ ไต และตา ไม่มีอาการบวม ค่า lipid profile ปกติ […]

elixer

28 April, 2011

Sweet diary #17

หลังจากทุ่มเทให้กับเคสนี้ รู้สึกว่าเริ่มได้ผลลัพธ์ในทางที่ดีแล้ว S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน แต่ครั้งนี้เลทไป 1 เดือนเพราะติดธุระ มาครั้งนี้ยอมรับว่ายังคุมอาหารได้ไม่ดีเหมือนเดิม เริ่มออกกำลังกายได้เยอะเมื่อ 3 เดือนก่อน แต่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลย  แต่ก็ยังยืนยันว่ากินยาได้เกือบครบทุกมื้อ (compliance > 95%) ค่าน้ำตาลสะสมเมื่อสามเดือนที่แล้ว และวันนี้เท่ากับ 7.2 และ 6.6 ตามลำดับ ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมาไม่มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ BMI = 21.7 คนรอบๆ ตัวเริ่มทักว่าหน้ากลมแล้ว A: การรักษาในปัจจุบันทำให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเป้าหมายแล้ว แต่เพื่อลดอาการแทรกซ้อนของระบบต่างๆ ควรจะลดค่าน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 6 ซึ่งจะแลกกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ป่วยที่ยังน้อยอยู่ (28 ปี) คิดว่าการใช้เป้าหมายนี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ […]

elixer

17 February, 2011

Sweet diary #16

follow up case ต่อจากครั้งที่แล้ว S&O: ชายไทยเชื้อชาติไทยจีนป่วยเป็นโรคหวานเกินมาประมาณ 7 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน มาครั้งนี้ยอมรับว่ายังคุมอาหารได้ไม่ดี แทบไม่ได้ออกกำลังกายเลย แต่เชื่อมั่นว่ากินยาครบทุกมื้อไม่มีขาด และอาจจะเกินในบางวัน (อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิด) ค่าน้ำตาลสะสมเมื่อสองเดือนที่แล้ว และวันนี้เท่ากับ 8.7 และ 7.2 ตามลำดับ ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมาไม่มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ BMI = 21.4 แต่คนรอบๆ ตัวก็ยังทักว่าผอมอยู่ดี A: คัมภีร์ ADA 2010 บอกว่าค่าน้ำตาลสะสมที่มากกว่า 7 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนที่หัวใจ ไต ตา การเพิ่มยาอีก 1 ตัว เป็น triple therapy ทำให้ระดับน้ำตาลเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น คิดว่าการคุมอาหารที่เข้มงวดขึ้น และการออกกำลังกายที่มากขึ้น […]

elixer

26 November, 2010

Sweet diary #15: Self SOAP

S&O: ชายไทยหน้าตี๋ป่วยเป็นโรคหวานเกินมาประมาณ 7 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน มาครั้งนี้ยอมรับว่าคุมอาหารได้ไม่ดี ออกกำลังกายได้ไม่มากพอ แต่เชื่อมั่นว่ากินยาครบทุกมื้อไม่มีขาด ค่าน้ำตาลสะสมเมื่อสองเดือนที่แล้ว และวันนี้เท่ากับ 8.8 และ 8.7 ตามลำดับ ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas และ Biguanides อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมาไม่มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ แต่ปากหวานนี่เป็นบ้างบางเวลา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ BMI = 20.4 แต่คนรอบๆ ตัวทักว่าผอมแทบทุกคน A: คัมภีร์ ADA 2010 บอกว่าค่าน้ำตาลสะสมที่มากกว่า 7 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนที่หัวใจ ไต ตา ดังนั้นควรเพิ่มยาอีก 1 ตัว เป็น triple therapy ยาที่ถูกเลือกคือยาในกลุ่ม Thiazolidinediones ที่ช่วยลดน้ำตาลสะสมได้ประมาณ 1 บวกกับการคุมอาหารที่เข้มงวดขึ้น และการออกกำลังกายที่มากขึ้น น่าจะทำให้ค่าน้ำตาลสะสมอยู่ในเป้าหมายได้ จากผลทางห้องปฏิบัติการและการตรวจร่างกายยังไม่พบอาการแทรกซ้อนที่หัวใจ และไต […]

elixer

10 September, 2010

Sweet diary #14

ครั้งที่แล้ว: 14/5/53 FBS = 127 mg/dl, HbA1C = 6.5, BMI 19.3 ล่าสุด: 14/7/53 FBS = 186 mg/dl, HbA1C = 8.8, BMI 20.1 BMI ก็เพิ่มได้ไม่ถึงเป้า น้ำตาลก็กลับมาสูงปี๊ดอีกแล้ว ถึงเวลาแล้วที่ต้องพึ่งตัวช่วยอย่างเจ้านี้ คอยดูว่าครั้งหน้าจะดีขึ้นมั้ย คุ้มกับราคาเจ้าตัวช่วยหรือเปล่า ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

elixer

15 July, 2010
1 2 3 4 5 6