Dash/Plus system

จากเอนทรี่เรื่อง symbols in Rskine ได้บอกไปแล้วว่าการใช้วงกลมทำให้แยกสัญลักษณ์แต่ละอย่าง ออกจากกันได้ยาก ผมเลยเอา dash/plus system ของ Patrick Rhone มาดัดแปลงเล็กน้อย ได้ออกมาแบบนี้ โดยขีดเดี่ยวๆ แทน task/event ที่รอการทำ เครื่องหมายบวกแทน task/event ที่ทำเรียบร้อยแล้ว ลูกศรชี้ไปทางขวาแทน task/event ที่ต้องรอให้ task/event บางอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อน ลูกศรชี้ไปทางซ้ายแทน task/event ที่วานให้คนอื่นทำ ขีดในวงกลมแทน task/event ที่เลื่อนออกไป เครื่องหมายสามเหลี่ยมแทนสิ่งที่ไม่ใช่ task/event แต่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เป็นอ้างอิง จะเห็นว่าสัญลักษณ์ทุกอันจะเริ่มจาก ขีดเดี่ยวๆ แล้วต่อเติมเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แยกได้ง่ายกว่าวงกลมของ Bill Westerman’s symbols แต่หลังจากลองใช้จริง อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีก เพื่อให้เหมาะสมกับ task ส่วนใหญ่ที่ทำ และเพื่อให้เข้ากับ Rskine system ของผมครับ

elixer

22 June, 2008

symbols in Rskine

จากเอนทรี่ My custom notebook (Rskine) จะเห็นว่าระบบที่ผมใช้ในการจัดการ task/event จะมีการใช้สัญลักษณ์วงกลมมาช่วย ซึ่งผมได้เพิ่มเติมมาจากสัญลักษณ์ของ Mike Rohde ที่เค้าเองก็ดัดแปลงมาจากสัญลักษณ์ของ Bill Westerman อีกที โดยความหมายของสัญลักษณ์แต่ละอันมีดังนี้ วงกลมคือ task/event ที่รอการทำ วงกลมที่ทำเครื่องหมายถูกคือ task/event ที่ทำเรียบร้อยแล้ว วงกลมที่ขีดคาด และมีลูกศรต่อท้ายงานคือ task/event ที่เลื่อนออกไป ส่วนขีดคือสิ่งที่ไม่ใช่ task/event แต่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เป็นอ้างอิง วงกลมที่ทำเครื่องหมายกาทบาทคือ task/event ที่ถูกยกเลิก จากการใช้งานในช่วงที่ผ่านมาเกือบ 2 เดือน ผมได้พบว่าสัญลักษณ์แต่ละอันเมื่อมองผ่านๆ แล้ว จะแยกออกจากกันได้ค่อนข้างยาก จึงรู้สึกว่าประโยชน์ของสัญลักษณ์ที่เอาไว้สื่อความหมายนั้นลดลง ผมจึงต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่เป็น dash/plus system ที่ผมจะเขียนถึงในครั้งหน้าครับ

elixer

21 June, 2008